Aanmelden jaarprogramma 2024

Aanmelding evenementen voor het jaarprogramma evenementen 2024 Maastricht. Voordat u een evenementenvergunning kunt aanvragen, moet u een evenement eerst aanmelden voor het jaarprogramma via onderstaand formulier.

Aanmelden voor het jaarprogramma evenementen

Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan bij voorkeur vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar dan wordt geen voorrang meer verleend. U moet zich dan schikken naar hetgeen al op het jaarprogramma staat.

Gegevens aanvrager

Geef hier uw telefoonnummer op voor eventuele aanvullende vragen over het evenement.

Gegevens evenement

Locatie van het evenement
Ruimtebeslag
Gebruikt u meer of minder dan 50% van de oppervlakte?
Geef hier de eerste dag van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van het evenement in.
Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.

Nadere gegevens evenement

Soort evenement

Wat houdt het evenement in en wat is het programma?
Sport
Cultuur
Overig
Muziekgenre
Zie ook locatieprofielen
Categorie Geluidbelasting gevels Max. aantal dagen/jaar Uiterste Begin-/eindtijd Max. duur muziekgeluid
1

80dB(A) - 90dB(C)

2

75dB(A) - 85dB(C) 

3

55db(A) 11u–19u 
50dB(A) 19u–23u

Wie gaat het evenement bezoeken? En welke leeftijd heeft die doelgroep (-18 jaar, +18 jaar of beide)?

Doelgroep
Waar komen de bezoekers vandaan? Lokaal, regionaal, euregionaal, nationaal?
Hoeveel bezoekers verwacht u minimaal gelijktijdig tijdens het evenement?
Hoeveel bezoekers verwacht u maximaal gelijktijdig tijdens het evenement?
Toegankelijkheid
Wat is de toegankelijkheid van uw evenement

Als de door u opgegeven datum en locatie niet beschikbaar zijn, heeft u dan een alternatieve datum en locatie op het oog? Zo ja welke?

Geef hier de eerste dag van de opbouw van het evenement in.
Geef hier de laatste dag van de afbouw van het evenement in.
Status