Aanmeldformulier informatiebijeenkomsten Duurzaam Sociaal Domein

Er mogen maximaal 55 personen per sessie aanwezig zijn: wees er dus snel bij! Mocht het nodig zijn, dan worden extra bijeenkomsten gepland. Locatie: MECC @ Table (routekaart, parkeren is gratis).