Aanpak parkeerdruk in woonwijken

De gemeente wil graag dat bewoners en hun bezoek in hun wijk kunnen parkeren. In steeds meer wijken is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt.

Oplossing

Als er veel klachten zijn van bewoners en de parkeerdruk hoog is, dan kan de gemeente parkeermaatregelen invoeren: combiparkeren. Dat is vergunningparkeren gecombineerd met betaald parkeren. Waarbij bewoners of ondernemers een parkeervergunning gebruiken om te parkeren. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in hun eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven. Betaald parkeren zorgt dat de parkeerdrukte door andere (lang)parkeerders minder wordt.

Parkeerdrukmeting

De gemeente voert parkeerdrukmetingen uit. Er wordt dan op verschillende dagen en op verschillende tijden geteld hoeveel plekken er bezet zijn. Als uit de meting blijkt dat er een parkeerbezetting is van 90% of meer bezette plekken in meerdere straten, dan is de parkeerdruk te hoog.

Werkwijze

De gemeente kan alleen een parkeermaatregelen invoeren als er voldoende draagvlak is. We werken volgens deze stappen:

  1. Bewoners melden parkeeroverlast.
  2. Gemeente controleert en toetst parkeerdruk in de wijk met een meting.
  3. Op basis van meldingen en meting kan een proces starten om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
  4. Gemeente gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de wijk en, bewoners die parkeeroverlast hebben gemeld.
  5. Als er voldoende draagvlak is, dan wordt klankbordgroep gevormd met maximaal 10 personen.
  6. Samen met de klankbordgroep onderzoeken we de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
  7. Het voorstel delen we online met de bewoners en we vragen reacties.
  8. Na verwerking van de reacties neemt het college van Burgemeester en wethouders een besluit.
  9. Als het college akkoord gaat, dan worden bewoners geïnformeerd over vervolgstappen, vergunningsaanvraag en daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
  10. Gemeente plaatst borden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

De procedure (stap 1 tot en met 10) duurt ongeveer een jaar afhankelijk van de situatie in de wijk.

Parkeerdruk melden

Kunt u steeds moeilijker een parkeerplek vinden in uw straat of wijk? We willen graag weten wanneer een straat of wijk parkeeroverlast ervaart.

post [at] maastricht.nl (Meld het ons)

Tot slot

In de afgelopen jaren heeft de gemeente in overleg met bewoners in een aantal wijken buiten het centrum betaald parkeren ingevoerd. 

In 2020 pakten we de parkeerdruk in Randwyck en aan de Mergelweg aan. In 2021 zijn de projecten aanpak parkeerdruk in Wittevrouwenveld en Annadal afgerond. 

Op dit moment werkt de gemeente samen met bewoners aan een oplossing voor: