Aanvraag verhuurvergunning bij opkoopbescherming

Vanaf 1 oktober 2022 geldt in Maastricht voor woningen met een WOZ-waarde lager dan de Nationale Hypotheek Garantie-grens opkoopbescherming. U mag de woning dan alleen onder bepaalde voorwaarden verhuren. En u heeft een verhuurvergunning nodig. Die kunt u met dit formulier aanvragen. 

Aanvrager

Aanvrager in de vorm van
Wordt de aanvraag gedaan als eigenaar of rechtspersoon?
Wat is de bedrijfsnaam?
Wat is de naam van de leidiggevende?
Wat is het telefoonnummer van de aanvrager?
Wat is het e-mailadres van de aanvrager?

Gegevens woning

Adres woning
Wat is het adres van de aanvrager?
Wat is de datum van de levering akte?
Wat is de WOZ-waarde van de woning?
Is de woning vrij van verhuur en gebruik?
Maak een keuze ja of nee
Graag uitleggen waarom de woning niet vrij is van verhuur en gebruik

Voor welke situatie wilt u een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen?

U verhuurt aan eerste- of tweedegraads familieleden
Wat is de geboortedatum van de huurder?
Verwantschap met familielid
(gehuwd, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract)
Wat is uw verwantschap met de huurder?
De volgende bijlagen zijn verplicht bij de aanvraag:
  1. Bewijs van eigendom van de woonruimte (uittreksel Kadaster); 
  2. Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP)

Maximaal 2 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
De reden is anders dan toeristische verhuur
Ik verklaar dat ik de woning zelf heb bewoond voor minimaal 12 maanden
U wilt de voning verhuren aan een derde nadat u zelf minstens 12 maanden in de woning gewoond heeft
onderbouw uw reden voor verhuring
Wat is de gewenste ingangsdatum van de verhuur?
De volgende bijlagen zijn verplicht bij de aanvraag:
  1. Bewijs van eigendom van de woonruimte (uittreksel Kadaster); 
  2. Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP)
  3. Schriftelijk overeenkomst tussen de eigenaar en de woningzoekende, inclusief afgesproken termijnen

Maximaal 3 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
U verhuurt de woonruimte dat onderdeel is van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte
Adres bedrijfspand
Voer hier het adres in van het bedrijfspand waarvan de te verhuren woning onlosmakelijk deel uitmaakt.
De volgende bijlagen zijn verplicht bij de aanvraag:
  1. Bewijs van eigendom van de woonruimte (uittreksel Kadaster); 
  2. Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP)

Maximaal 2 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Ondertekening

Door het aanvinken van deze optie verklaard u dat de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld