Aanvraagformulier boekjaarsubsidie amateurkunst

Met dit formulier kunt u boekjaarsubsidie amateurkunst aanvragen.

Algemene gegevens

Geef de naam op van de vereniging of organisatie die de subsidie aanvraag doet
Postadres vereniging / organisatie
Geef het 8-cijferige KvK-nummer op van de vereniging of organisatie
Een iban heeft het volgende formaat NL99BANK1234567890
Bezit u rechtspersoonlijkheid?
Heeft u al eerder subsidie aangevraagd

Amateurkunsten

U organiseert activiteiten die de amateurkunsten bevorderen. U vertegenwoordigt:
De subsidie geldt voor actief participerende leden op peildatum 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
Geef meegestuurde bijlage een logische naam voor snelle verwerking.
Maximaal 3 bestanden.
12 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.
Bestuursfunctionaris
Hierboven tekenen
Door het aanvinken verklaard u dat de aanvraag is ingediend door een daarvoor gemachtigd persoon. 

Aanvragen die na 30 september 2022 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Wij adviseren u om van het ondertekende aanvraagformulier en de mee te sturen bijlage(n) een kopie voor uzelf te maken alvorens u de aanvraag en de bijlagen naar de gemeente opstuurt. 

Mee te sturen bijlagen

Amateurkunsten – muziek, zang, toneel of majorette gezelschappen

Als u subsidie aanvraagt op grond van amateurkunsten – muziek, zang, toneel of majorettegezelschap dient u bij deze subsidieaanvraag de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Overzicht van activiteiten in het lopende en in het komende jaar (met data en locaties)
  • Curriculum vitae van de betrokken artistiek leider, dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator
Verantwoording

De subsidiegever moet een ledenlijst – op aanvraag – kunnen controleren aan de hand van een adequate administratie, zoals een overzicht van contributiebetalingen ten tijde van de opmaak van de ledenlijst.

Wanneer uw vereniging/organisatie voor de eerste maal een verzoek indient voor subsidieverlening wordt u verzocht de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Afschrift oprichtingsakte rechtspersoon dan wel de statuten zoals deze de laatste keer zijn gewijzigd alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.