Aanvraagformulier Huurkorting commerciële huur 2021

Om huur/canon korting aan te vragen via team Vastgoed van de gemeente Maastricht moet u onderstaand formulier volledig invullen en waar nodig aanvullen met de gevraagde bijlage(n). De gemeente Maastricht neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.

Het College is akkoord gegaan met een huur/canon kortingsregeling voor ondernemers die commercieel vastgoed huren of in erfpacht hebben van de gemeente. In lijn met de rechtspraak wordt aan huurders/erfpachters een korting toegekend op de huur/canon indien sprake is van een aantoonbaar omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen.

Hoe werkt het?

De commerciële huurders/erfpachters van de gemeente kunnen gebruik maken van een kortingsregeling indien ze het gehuurde/gepachte niet of slechts beperkt kunnen gebruiken als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen (te weten geheel of gedeeltelijke gedwongen sluiting) en sprake is van meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van 2019. Deze huurders/erfpachters kunnen een korting aanvragen van 50% voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor de huurders/erfpachters die tevens aanspraak kunnen maken op Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna TVL) geldt dat de korting wordt berekend over dat gedeelte van de huurprijs/canon dat niet gedekt wordt door de TVL.

Aanvraagformulier

Vul het KVK-nummer in (indien van toepassing)
Vul de SBI-code in
Vul de naam van de organisatie in
Vul de naam van de aanvrager in 
Vul de rechtsvorm in
Vul de vestigingsplaats in
Vul het adres van het gehuurde/gepachte pand in
Vul de naam van de contactpersoon in
Vul de functie van de contactpersoon in
Vul het correspondentieadres in
Vul de postcode in
Vul de woonplaats in
Vul het telefoonnummer van de contactpersoon in
Vul het webadres van de organisatie in
Vul het IBAN (NL99BANK0123456789) van de vereninging/stichting/aanvrager in

Aanvraagformulier korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed 

Als u een van de vragen 1 t/m 3 met ‘nee’ heeft beantwoord, dan hoeft u het aanvraagformulier niet verder in te vullen. U komt dan namelijk niet in aanmerking voor korting commerciële huur/erfpacht gemeentelijk vastgoed. Het heeft dan geen zin een aanvraag in te dienen.

Vraag 1

1. U bent een commerciële huurder/erfpachter van gemeentelijk vastgoed

Vraag 2

2. U heeft het gehuurde/gepachte van de gemeente noodgedwongen geheel of gedeeltelijk moeten sluiten vanwege COVID-19

Vraag 3

3. U heeft meer dan 30% omzetverlies in de periode 15 maart 2020 t/m 31 maart 2021 als gevolg van COVID-19 ten opzichte van 2019

Vraag 4

4. Uw organisatie is gedeeltelijk open geweest omdat u op afspraak heeft gewerkt, afhaal- of bezorgmogelijkheden heeft aangeboden of middels een andere vorm uw werkzaamheden (gedeeltelijk) heeft kunnen continueren

Vraag 5

5. U heeft gebruik gemaakt van de overheidsregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Vraag 6

6. U heeft gebruik gemaakt van een andere overheidsregeling, te denken valt aan NOW, TOGS en TOZO en/of gemeentelijke steun (m.u.v. de huidige huuruitstelregeling)

Bijlagen

Als bijlagen toevoegen:

  • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het gehele jaar 2019 en het gehele jaar 2020 en het 1e kwartaal van 2021 (Q1 2021, jan-mrt 2021). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet over 2019, 2020 en het 1e kwartaal van 2021 uit uw eigen boekhoudprogramma aanleveren. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over 2019, 2020 en het 1e kwartaal van 2021 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 en (indien reeds gereed) van 2020 aanleveren.
  • Een kopie van de (voorlopige) verleende of afgewezen TVL-beschikkingen.
  • Een kopie van de (voorlopige) verleende of afgewezen NOW, TOGS en TOZO en/of gemeentelijke steun (m.u.v. de huidige huuruitstelregeling).
  • Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Mocht er sprake zijn van een openstaand huursaldo na verrekening van de huurkorting, dan zal er een betalingsregeling getroffen worden waarbij de terugbetaaltermijn 18 maanden betreft en ingaat op 1 juli 2021.

Voeg bijlagen toe door hieronder op de button 'Bestand kiezen' te klikken
Maximaal 6 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.
Vul de plaats in
Vul de datum in

Aanvraag ondertekenen
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat dit formulier naar waarheid ingevuld is. Onderteken met handtekening. Let op: rechtsgeldige ondertekening!(*)

Onderteken met handtekening
Onderteken met handtekening
Vul de naam in
Vul de naam in

(*) LET OP! 
Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend?
Dat wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten en zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en achternaam en handtekening dienen te ondertekenen. 
Indien er uit uw statuten bijvoorbeeld blijkt dat ten minste twee bestuursleden aanvragen dienen te ondertekenen, dan dienen in dat geval beide bestuursleden dit aanvraagformulier te ondertekenen.