Aanvraagformulier subsidie vrijwilligersactiviteiten

Aanvraag subsidie Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht, 2022-2024

Let op:  Inleveren uiterlijk 30 september 2021 

Met uitzondering van:  5. Activiteiten van (buurtnetwerk)organisaties en inwoners, gericht op het verbinden en stimuleren van bewoners, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven om zich actief in te zetten voor de eigen leefomgeving: deze kunnen hele jaar aangevraagd worden totdat het subsidieplafond bereikt is.

Checklist

Onderstaande checklist is bedoeld om u een idee te geven of uw subsidieaanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

Alle vragen zijn verplicht en geven u direct een indicatie of uw aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. 

Is uw organisatie als een vereniging of een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

2. uitvoering door vrijwilligers

Worden de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt door vrijwilligers uitgevoerd? Er mag eventueel 1 beroepskracht (1fte,  40 uur, of minder) een coördinerende rol hebben voor de uitvoering van de activiteiten.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

3. bestuur 3 personen

Heeft uw organisatie, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een bestuur van minimaal 3 personen (die gezamenlijk bevoegd zijn)?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

4. geen verwantschap

Klopt het dat de bestuursleden geen eerstegraads familieleden van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen of ingeschreven zijn?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

5. voldoende middelen

Heeft uw organisatie ook zonder subsidie voldoende middelen om de activiteit uit te voeren? 

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

6. andere subsidieregeling

Ontvangt u voor de activiteit(en) in uw aanvraag ook subsidie via een andere subsidieregeling van de gemeente, de provincie of het Rijk?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

7. activiteiten al gestart

Vraagt u subsidie aan voor activiteiten die al zijn gestart of al hebben plaatsgevonden?1

Bij jaarlijkse activiteiten wordt hierbij bedoeld dat niet voor het lopende jaar kan aangevraagd worden, maar wel voor het volgend kalender jaar.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

8. Commercieel doel

Hebben de activiteiten een commercieel doel?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

9. religieus of politiek karakter

Hebben de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt een religieus en/of politiek karakter?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

10. religieus of politiek belangenbehartiging

Zijn de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt gericht op belangenbehartiging met een religieus en/of politiek karakter?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

11. Jubileum of feest

Zijn de activiteiten een jubileum of een feest van aanvrager zelf of een andere vergelijkbare activiteit?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

12. Huiskamer subsidie

Als u subsidie voor een huiskamer aanvraagt; is er in dezelfde buurt al een huiskamer actief?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

13. Buurtnetwerkorganisatie subsidie

Als u subsidie voor een buurtnetwerkorganisatie aanvraagt; is er in dezelfde buurt al een andere buurtnetwerkorganisatie actief?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

14. gevestigd in gemeente Maastricht

Bent u volgens de inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel in de gemeente Maastricht gevestigd?2

Dit is een voorwaarde, tenzij de activiteit of het programma van activiteiten van aanvrager naar het oordeel van het college een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze subsidieregeling.

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.

15. sport of amateurkunst

Heeft uw organisatie als hoofddoel het beoefenen van sport en/of amateurkunsten?

Uw antwoord op deze vraag voldoet niet aan de subsidievoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. De kans is groot dat uw aanvraag afgewezen wordt.


Algemene gegevens

Vul hier de naam in van de organisatie in
Vul hier de naam in van de contactpersoon
Vul hier de functie in van de contactpersoon
Adres
Vul hier het adres in van de organisatie
Vul hier het telefoonnummer in 
Vul hier het websiteadres in
Vul hier het kamer van koophandel nummer in.
Indien nog niet in het bezit van de gemeente
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, jpg.
Vul hier uw bankrekeningnummer in volgens het IBAN formaat (NL99BANK0123456789)
Vul hier de naam in van de rechtspersoon in

Activiteiten

Activiteit
Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €7.500)
Vraag Omschrijving
A. Locatie(s) activiteiten (adres, incl. postcode)
B. Openingstijden huiskamer
C. Doelgroep (op wie richt de huiskamer zich?)
Aantal verschillende deelnemers per jaar:
E. Aantal vrijwilligers
F. Eventuele andere opmerkingen

Kosten

De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bwijsstuk te worden aangeleverd;
Gas, water, licht en internet
Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €20.000)

Inhoudelijke gegevens aanvraag sociaal restaurant:

A. Locatie sociaal restaurant
Geef hier de openingstijden aan van het sociaal restaurant
Op welke doelgroep richt het sociaal restaurant zich?
Gemiddeld aantal bezoekers per dag dat de restaurant open is:
Aantal verschillende bezoekers per jaar:
Het gaat hier om verschillende bezoekers. Een bezoeker die 3 keer in de keek komt telt hier als 1. 

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Maximaal 4 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting) 
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten 
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de activiteit uit te voeren
 5. Personeelkosten (max 1 fte)
 6. Kosten opleidinge en eskundigheidbevordering
 7. Overige uitgaven (incl toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

welzijn, zorg, inclusie/diversiteit, eenzaamheid, armoede, participatie en gezondheid.
Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €50.000)
Vraag Omschrijving
A. Locatie(s) activiteiten (adres, incl. postcode)
B. Op welke buurt(en) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich? Benoem de buurten of stedelijk
C. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
D. Aantal activiteiten/bijeenkomsten
E. Op welk(e) thema(s) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich?
F. Doelgroep (op wie richten de activiteiten/bijeenkomsten zich?
G. Hoeveel deelnemersworden er verwacht? (raming)
H. Hoe worden deelnemers geworven?
I. Aantal vrijwilligers
J. Hoeveel fte beroepskracht (max 1)
K. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
L. Eventuele andere opmerkingen
Elke keer dat een deelnemer deelneemt aan een activiteit telt als 1 deelnemer. Dus als een deelnemer deelneemt aan 3 verschillende activiteiten wordt deze 3x meegeteld. Zo kunnen de aantallen deelnemers per activiteit bij elkaar opgeteld worden.

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
Gas, water, licht en internet
Maximaal 4 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. Overige uitgaven (met toelichting)
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vraag Omschrijving
A. Locatie buurtnetwerkorganisatie (adres, incl. postcode)
B. Aantal vrijwilligers
C. Eventuele andere opmerkingen
4. meegeleverde bijlage
Zijn de volgende zaken als bijlage meegeleverd? (art 10.4)
Kruis aan indien deze bijlage is meegeleverd
Benoem 5 belangrijkste punten uit de behoefte peilig
aantal betrokken inwoners
Korte samenvatting
Samenwerkingspartners zijn:

Kosten
Voor een bestaande buurtnetwerkorganisatie:

Max €2.100,-
of evt. in aparte bijlage toelichten
€1,- per adres/huishouden Minimaal €1.500 maximaal €2.500,-
of evt. in aparte bijlage toelichten
Buurtplan maken
Of: doorontwikkeling buurtplan
Toelichting (kruis aan wat van toepassing is)
Maximaal 7 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Sponsoring
 2. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 3. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren.
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. Overige uitgaven (met toelichting)
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.
Vul hier het totaalbedrag van deze activiteit in (max €500,-)
Vraag Omschrijving
A. Beschrijf kort de activiteit(en)
B. Locatie(s) activiteiten (adres, incl. postcode)
C. Op welke buurt(en) richten de activiteiten zich?
D. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
E. Aantal activiteiten
F. Wie gaat aan de activiteit deelnemen?
G. Hoeveel deelnemersworden er verwacht? (raming)
H. Hoe worden deelnemers geworven?
I. Aantal vrijwilligers
J. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
K. Eventuele andere opmerkingen
Elke keer dat een deelnemer deelneemt aan een activiteit telt als 1 deelnemer. Dus als een deelnemer deelneemt aan 3 verschillende activiteiten wordt deze 3x meegeteld. Zo kunnen de aantallen deelnemers per activiteit bij elkaar opgeteld worden.
Toelichting mag ook als aparte bijlage worden toegevoegd aan het formulier

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting) 
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten (incl eventuele huur zaal)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag van de activitiet in (max €40.000,-)

Inhoudelijke gegevens stimuleren en ontwikkelen van een brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden:

A. Locatie (adres, incl. postcode)
Op wie richten de activiteiten zich?
Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit:
Aantal verschillende deelnemers per jaar:

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Maximaal 4 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting) 
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten 
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de activiteit uit te voeren
 5. Personeelkosten (max 1 fte)
 6. Kosten opleidinge en eskundigheidbevordering
 7. Overige uitgaven (incl toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €750,-)
Vraag Omschrijving
C. Op welke buurt(en) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich?
Benoem buurt(en) of stedelijk
C. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
D. Aantal activiteiten
E. Op welk(e) thema(s) richting de bijeenkomsten/activiteiten zich?
F. Doelgroep (op wie richten de activiteiten/bijeenkomsten zich?)?
G. Hoeveel deelnemersworden er verwacht? (raming)
H. Hoe worden deelnemers geworven?
I. Aantal vrijwilligers
J. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
K. Eventuele andere opmerkingen
Elke keer dat een deelnemer deelneemt aan een activiteit telt als 1 deelnemer. Dus als een deelnemer deelneemt aan 3 verschillende activiteiten wordt deze 3x meegeteld. Zo kunnen de aantallen deelnemers per activiteit bij elkaar opgeteld worden.

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. Sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting) 
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten 
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €7500,-)
Vraag Omschrijving
A. Met welke school/scholen wordt samengewerkt en op welke wijze? (licht kort toe)
B. Locatie(s) huiswerkbegeeiding (adres, incl. postcode)
C. Op welke buurt(en) richt de huiswerkbegeleiding zich?
D. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
E. Doelgroep (op wie richt de huiswerkbegeleiding zich?)
F. Hoeveel deelnemers leerlingen worden er verwacht? (raming)
Aantal leerlingen dat structureel huiswerkbegeleiding volgt in een kalenderjaar
G. Hoe worden deelnemers geworven?
H. Aantal vrijwilligers
I. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
J. Eventuele andere opmerkingen

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. overige uitgaven (met toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €15000,-)
Vraag Omschrijving
A. Locatie(s) activiteiten/bijeenkomsten (adres, incl. postcode)
B. Op welke buurt(en) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich? (buurten benoemen of stadsbreed)
C. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten (of wekelijks op...)
D. Doelgroep (op wie richten de activiiteiten/bijeenkomsten zich?)
E. Hoeveel deelnemers worden er verwacht? (raming)
Aantal jeugdigen1 dat gedurende de looptijd van de activiteit deelneemt
F. Bij scouting of andere jeugdvereniging: hoeveel jeugdleden heeft de scouting/vereninging?
G. Hoe worden deelnemers geworven?
H. Hoe worden ouders betrokken? (korte toelichting)
I. Aantal vrijwilligers
J. Hoeveel fte beroepskracht (max 1 FTE)
K. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
L. Eventuele andere opmerkingen
Bij structurele wekelijkse bijeenkomsten wordt elke deelnemer 1x meegeteld. Bij bijvoorbeeld zomeractiviteiten (los van wekelijkse bijeenkomsten) telt elke unieke deelnemer aan de zomeractiviteiten 1x mee. Zomerkampen van bijv. de scouting tellen niet apart mee, tenzij er andere deelnemers meegaan dan die tijdens de wekelijkse bijeenkomsten meedoen

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd;
Gas, water, licht en internet
Maximaal 4 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. overige uitgaven (met toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €5.000,-)
Vraag Omschrijving
A. Locatie(s) activiteiten (adres, incl. postcode)
B. Op welke buurt(en) richt de buurt en de schakelfuncite zich?
C. Doelgroep (op wie richt de schakelvrijwilliger zich?
D. Hoeveel buurtbewoners worden er bereikt door de schakelvrijwilliger(s)? (raming)
E. Aantal vrijwilligers
F. Hoeveel FTE beroepskracht (max 1 FTE)
G. Eventuele andere opmerkingen

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. sponsoring
 2. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 3. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten (incl. coaching/begeleiding vrijwilligers)
 2. Communicatiekosten
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €40.000,-)
Vraag Omschrijving
A. Op welke buurt(en) richt de maatjesprojecten zich? (benoem de buurten of stedelijk)
B. Doelgroep (op wie richten de maatjesprojecten)
C. Hoeveel mensen worden er naar verwachting gekoppeld aan een maatje? (raming)
D. Wat is de gemiddelde duur van een maatjestraject?
E. Aantal vrijwilligers
F. Hoeveel fte beroepskracht (max 1 fte)
G. Eventuele andere opmerkingen

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
De personeelskosten van max 1 fte Coordinator, indien nodig voor de uitvoering van de activitieten;
Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. Overige uitgaven (met toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €750,-)
Vraag Omschrijving
A. Locatie(s) activiteiten/bijeenkomsten (adres, incl. postcode)
B. Op welke buurt(en) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich? Benoem de buurten of stedelijk
C. Geplande data/tijdvakken bijeenkomsten
D. Aantal activiteiten/bijeenkomsten
E. Op welk(e) thema(s) richten de activiteiten/bijeenkomsten zich?
F. Doelgroep (op wie richten de activiteite/bijeenkomsten zich?)
G. Hoeveel deelnemersworden er verwacht? (raming)
H. Hoe worden deelnemers geworven?
I. Aantal vrijwilligers
J. Prijs eventuele eigen bijdrage deelnemers
K. Eventuele andere opmerkingen
Elke keer dat een deelnemer deelneemt aan een activiteit telt als 1 deelnemer. Dus als een deelnemer deelneemt aan 3 verschillende activiteiten wordt deze 3x meegeteld. Zo kunnen de aantallen deelnemers per activiteit bij elkaar opgeteld worden.

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Vul hier het totaalbedrag voor dit onderdeel in (max. €20.000,-)
Vraag Omschrijving
A. Op welke buurt(en) richt de maatjesprojecten zich? (benoem de buurten of stedelijk)
B. Doelgroep (op wie richten de maatjesprojecten)
C. Hoeveel mensen zullen/kunnen ondersteund worden naar verwachting? (raming of aantal van vorig jaar invullen)
D. Wat is de gemiddelde duur van een maatjestraject?
E. Aantal vrijwilligers
F. Hoeveel fte beroepskracht (max 1 fte)
G. Eventuele andere opmerkingen

Kosten

of evt. in aparte bijlage toelichten
of evt. in aparte bijlage toelichten
Mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de uitvoering van de activiteiten. De huurovereenkomst of een factuur van de huurkosten dient als bewijsstuk te worden aangeleverd.
Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, ods, jpeg, png, .

Voeg een totale begroting van de activiteiten/bijeenkomsten toe waar de volgende punten in zijn opgenomen:

Inkomsten:

 1. Inkomsten bijdragen deelnemers
 2. sponsoring
 3. Aangevraagde subsidie bij andere organisaties
 4. overige inkomsten (met toelichting)
Uitgaven:
 1. Organistatiekosten
 2. Communicatiekosten
 3. Huisvestingskosten
 4. Deel van een investering die nodig is om de de activiteit uit te voeren (bijv. keuken, keukenapparatuur naar ratio van de activiteiten)
 5. Personeelskosten beroepskracht (max 1 fte)
 6. Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering
 7. Overige uitgaven (met toelichting)
Maximaal 2 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, png, jpg.

Totaalbedrag alle activiteiten

Vul hier het totaalbedrag van alle activiteiten samen in

Aanvullende inhoudelijke vragen

1. Samenwerking

Heeft er afstemming plaatsgevonden met andere vrijwilligersorganisaties binnen hetzelfde werkgebied met betrekking tot:
Inhoud van de activiteit/aanbod
Tijdstip/planning van andere activiteiten
Plaats van de activiteiten
Doelgroep

2. Welke meerwaarde heeft de samenwerking met andere organisaties in  de buurt/stad voor uw doelgroep/deelnemers van uw activiteit? 

activiteit is aanvullend

3. De behoefte aan de activiteiten is aanvullen aan aanbod van andere organisaties: 

Is er een soortgelijk initiatief in Maastricht? (kruis aan wat van toepassing is) 

4. Vraaggericht werken

Beschrijf op welke wijze uw activiteit(en) is/zijn afgestemd in de buurt of de inwoners van de stad. U kunt hierbij gebruik maken van informatie die u kunt vinden op Maastricht Doet (pagina waar links monitor, gezondheidatlas etc. staan.)
Inclusie

5. Inclusie (welke situatie is van toepassing, kruis aan en licht toe)

6. Betrokkenheid doelgroep

Beschrijf op welke manier de doelgroep bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag is betrokken

Ondertekening

Deze aanvraag dient ondertekend te worden door een door uw organisatie daarvoor gemachtigde bestuursfunctionaris.
Hierboven ondertekenen