Actieplan Parkeren in Maastricht

In de Omgevingsvisie wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit. De gemeente wil graag dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten op afstand parkeren. Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? Dit najaar en in de eerst helft van 2021 werkt de gemeente aan een actieplan. Hierin staat welke maatregelen we nemen rondom auto parkeren.

Wat staat er in het plan?

In het plan laten we zien welke maatregelen we nemen rondom parkeren voor de komende jaren. We investeren in P+R en P+W locaties. We onderzoeken hoe we de hoeveelheid verkeer in de binnenstad kunnen verminderen. En we blijven parkeren op afstand stimuleren door het instellen van hogere parkeertarieven naarmate dichter bij het centrum wordt geparkeerd. In het plan komen ook thema’s zoals parkeerdruk in wijken, beleidsregels aan bod.

Welke stappen? 

  • December 2020: eerste overleg met werkgroep
  • Begin 2021: (digitale) overleggen met diverse partijen en werkgroep
  • Februari-maart 2021: Belangstellenden kunnen reageren
  • Maart 2021: Einde reactietermijn
  • April 2021: Reacties verwerken in plan
  • Mei-juni 2021: College stelt ‘Actieplan Parkeren in Maastricht’ vast
  • Najaar 2021: Start uitvoering eerste maatregelen

Contact

Wilt u uw ideeën of opmerkingen met de makers van het Actieplan Parkeren delen? Mail dan naar actieplanparkeren [at] maastricht.nl