Actieplan Parkeren in Maastricht

In de Omgevingsvisie wordt ingezet op een verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit. Dat vraagt om meer ruimte voor bijvoorbeeld fietsenstallingen en fietsstroken.

Daarnaast maken we de openbare ruimte groener en maken we plekken voor wateropvang om beter te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering. Want in de toekomst krijgen we meer hete zomers en vaker hevige regenbuien.  Dat betekent dat er minder plaats overblijft voor parkeren op straat. De gemeente wil graag dat bezoekers van de stad, forenzen en (langdurige) buitenlandse studenten niet meer in het centrum of in woonwijken parkeren, maar op P+R- en P+W-terreinen.

Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? In de eerst helft van 2021 werkt de gemeente aan een actieplan. 
Het Actieplan Parkeren is een uitvoeringsplan. Het beleid over parkeren is al eerder besloten in de Omgevingsvisie van 2020.

In het plan staat welke maatregelen we nemen rondom auto parkeren.

Wat staat er in het plan?

In het plan laten we zien welke maatregelen we nemen rondom parkeren voor de komende jaren. We investeren in P+R en P+W locaties. We onderzoeken hoe we de hoeveelheid verkeer en geparkeerde auto’s in de binnenstad kunnen verminderen. En we blijven parkeren op afstand stimuleren. Dit doen we door hogere parkeertarieven te rekenen hoe dichter bij het centrum wordt geparkeerd. In het plan komen ook thema’s zoals parkeerdruk in wijken en beleidsregels aan bod.

Welke stappen? 

  • December 2020: eerste overleg met werkgroep
  • Februari - mei  2021: (digitale) overleggen met diverse partijen en werkgroep. Belangstellenden kunnen reageren.
  • Mei - juni 2021: Parkeerpanels en enquête  MaastrichtForum
  • Mei - juni  2021: Reacties verwerken in plan
  • Juli  2021: College stelt ‘Actieplan Parkeren in Maastricht’ vast
  • Najaar 2021: Begin uitvoering eerste maatregelen

Contact

Wilt u uw ideeën of opmerkingen met de makers van het Actieplan Parkeren delen? Mail dan naar actieplanparkeren [at] maastricht.nl

Slimmer en groener reizen

In Maastricht willen we slimmer en groener reizen. We staan stil bij hoe we dat doen via het ‘STOP’-principe. De letters staan voor: Stappen (lopen), Trappen (fietsen), Openbaar vervoer en Personenauto (liefst een elektrische). Met STOP kiezen we voor een onthaastende, gezonde en actieve manier om ons te verplaatsen. Een pad dat ons leidt naar een goed bereikbare, klimaatneutrale stad waar het prettig is om in te wonen, te werken en te recreëren.