Acties en besluiten inzake corona

In deze periode is het college van B&W hard aan het werk om de stad door de coronacrisis te loodsen. Er wordt voortdurend overlegd met rijk en provincie, met de veiligheidsregio, met de gemeenteraad en met ondernemers, bewoners en getroffen instellingen.

Acties en besluiten

We hebben te maken met een nationale, zelfs mondiale crisis, en gemeenten hebben daar maar een beperkte invloed op. Toch hebben nationale en internationale besluiten een enorme impact op lokaal niveau. Het Maastrichtse college van B&W is daarom dagelijks in de weer om met een maatwerkaanpak de stad van dag tot dag zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen. 

Als u concreet wil weten wat deze maatregelen betekenen kijk dan op de pagina voor inwoners of op de pagina voor ondernemers.

Of check voor de meest recente acties en besluiten de raadsinformatiebrieven.