Afval en milieu

Afval inzamelen

Uw huishoudelijk afval halen we huis-aan-huis op. Gebruik voor afval dat u niet kunt scheiden de gemeentelijke restzak. Groente, fruit- en tuinafval (gft) doet u in de gft-container.

Milieupas

Met de milieupas kunt u terecht bij de milieuparken in de regio Zuid. U kunt de milieupas downloaden via de Milieu App. Zo heeft u uw milieupas altijd bij de hand.

Afvalkalender

De afvalkalender kunt u downloaden via de Milieu App. Zo heeft u altijd de actuele informatie bij de hand.

Restzak

Afval dat u niet kunt scheiden, gooit u in de gemeentelijke restzakken. Deze halen we huis-aan-huis op; 1 x per twee weken bij laagbouw en 1 x per week bij hoogbouw (flats).

Grofvuil

Huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak past en niet meer geschikt is voor hergebruik.