Groente-, fruit- en tuinafval

De gemeenteraad heeft besloten dat we op een andere manier het afval gaan inzamelen. Hierdoor kunnen we nog meer afval opnieuw gebruiken. De nieuwe manier van afval ophalen voeren we in stappen in.

Wekelijkse ophaalronde

Sinds 1 januari 2020 haalt de gemeente wekelijks groente-, fruit- en tuinafval op in heel Maastricht. Daarbij mogen mensen met tuinen ook bundels snoeiafval aanbieden. Kijk op de afvalkalender van uw buurt wanneer de gemeente uw gft ophaalt.

Veelgestelde vragen

Voor de laagbouw zijn er gft-containers beschikbaar van 60 of 140 liter. Voor de hoogbouw emmers van 25 liter. Alle gft-containers en -emmers krijgen een chip. Containers en emmers zonder chip worden in de toekomst niet meer leeggemaakt. Lees hieronder de veelgestelde vragen. Of neem contact op tussen 08.00 en 17.00 uur het gratis nummer 0800 400 20 50.

 • (Vastgevroren) afval achtergebleven in uw container?

  Soms blijft er bij het leegmaken van containers afval achter. Dit komt vaker voor als het vriest. Zo verkleint u de kans dat er afval achterblijft:

  • Leg onderin de container enkele proppen krantenpapier of een laagje houtsnippers. Dit absorbeert vocht.
  • Wikkel vochtig materiaal in een laagje krantenpapier.
  • Leg tussen het afval steeds een laagje krantenpapier.
  • Druk het afval niet aan.
  • Laat de container elke ophaalronde leegmaken en spaar het afval niet op.
  • Zet de container pas de ochtend van inzameling buiten.
  • Zet de container tussen de ophaalronden in op een beschutte plaats.

  Is er toch nog afval achtergebleven? Maak het dan voorzichtig los met een schop.

  Weersomstandigheden zijn overmacht. Meldingen over niet goed leeggemaakte containers tijdens de vorst worden daarom niet in behandeling genomen

 • Wat mag bij het groente-, fruit- en tuinafval?

  Schillen, etensresten en resten van vlees, vis, groente, fruit en aardappelen, koffiefilters, kaaskorsten, oud brood, eierschalen, pinda’s, noten en notendoppen. Theezakjes (niet van plastic) en theebladeren. Kurken. Snijbloemen. Kamerplanten. Klein snoeiafval. Tuinplanten. Gras en bladeren. Ongekleurd en onbedrukt keukenpapier, tissues en wc-papier waarmee u een pan heeft schoongemaakt, etensresten heeft opgeveegd of waar u uw neus in heeft gesnoten. Stro, hooi, zaagsel of houtsnippers, eventueel samen met uitwerpselen van konijnen, cavia’s of hamsters.

 • Meer of minder containers/emmers

  Ik heb nu maar 1 container/emmer en ik wil er graag 2.

  U kunt 1 extra container/emmer aanvragen bij het GemeenteLoket, telefoonnummer 14 043.

  Waarom krijg ik een groene emmer?

  In Maastricht scheiden we groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dat kunnen we verwerken tot compost. Daarom krijgen alle adressen zonder tuin een groene emmer. Hierin kunt u groente-, fruitafval en etensresten kwijt. Zo hoeft u minder dure restzakken aan de straat te zetten. We maken de emmer iedere week voor u leeg. De emmer hoort bij het woonadres. Laat de emmer in de woning staan als u gaat verhuizen.

  Waarom krijg ik maar maximaal 2 containers?

  Per 1 januari 2020 gaan we iedere week in plaats van iedere 2 weken inzamelen. Hierdoor kunt u dus 2 keer zo vaak gft-afval aanbieden. Bij een aanbod van maximaal 2 containers/emmers per huishouden kunnen we onze vrachtauto’s en mensen beter inzetten.

  Ik heb nu meer containers. Ik wil er maar 1. Hoe regel ik dat?

  Als u maar 1 container wilt, zet u er maar 1 buiten om te bechippen. De andere container kunt u voor andere dingen gebruiken of naar het milieupark brengen. Als u hem aanbiedt op het milieupark zorgen wij voor een duurzame oplossing.

  Ik wil helemaal geen emmer/container.

  In Maastricht scheiden we gft-afval. Bij ieder huis/appartement hoort een container/emmer. Ook als u die niet gebruikt. Als u verhuist, laat u deze achter bij de woning of appartement. Voor hoogbouw geldt, haal de aangeboden emmer voor uw adres daarom altijd binnen. Ook als u (nog) geen gft-emmer gebruikt. 

  Ik woon met meer kamerbewoners op 1 adres

  Maar we hebben maar 1 inzamelmiddel. Kan elke bewoner een inzamelmiddel krijgen? Als u met meer personen op 1 adres woont, bijvoorbeeld bij kamerverhuur, neem dan contact op met de verhuurder. Hij of zij kan maximaal 2 inzamelmiddelen aanvragen bij de gemeente. Als u andere afspraken met uw verhuurder heeft, dan dient u wijzingen in die afspraken met de verhuurder te bespreken.

 • Andere container/emmer

  Ik wil een andere inhoudsmaat container dan die ik nu heb of krijg aangeboden.

  Bel het GemeenteLoket, telefoonnummer 14 043.

  Kan ik een kleinere/grotere emmer dan 25 liter krijgen?

  Nee. Om een aantal redenen is er niet gekozen voor kleinere containers dan 25 liter. De belangrijkste zijn dat kleinere containers te gemakkelijk wegwaaien en door de straat gaan slingeren én dat ze voor ons personeel belastend zijn in verband met het bukken.

  U kunt geen grotere emmer krijgen. U mag wel 2 emmers gebruiken.

  Kan ik een nieuwe container/emmer ontvangen?

  Tijdens het chippen controleren we containers op alle beschadigingen en bruikbaarheid. Wordt de container afgekeurd? Dan ontvangt u een bericht waarin we uitleggen hoe we de container gaan vervangen.Alle emmers worden vervangen door nieuwe emmers met een chip.

 • Geen container/emmer

  Waarom heb ik geen bechipte container aangeboden gekregen?

  Waarschijnlijk bent u niet bekend in ons bestand. Bel het GemeenteLoket, telefoonnummer 14 043, om een bechipte container aan te vragen.

  Kan ik een container krijgen voor mijn bedrijf/kinderboerderij?

  Ik wil gft aanbieden dat gelijk is aan huishoudelijk gft. U kunt dan een aanvraag doen bij de gemeente voor een container. Hiervoor dient u reinigingsrecht te betalen.

 • Over het gebruik van de chip

  Moeten we binnenkort betalen voor het leegmaken van de gft-container?

  Nee. De restzak in Maastricht is duur. Hierin hoort afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden. Afval zoals gft en etensresten kunnen we heel goed opnieuw gebruiken door het om te zetten tot compost. Daarom willen we het scheiden van gft juist aanmoedigen. Dat doen we door het per 1 januari zelfs iedere week op te halen in de hele stad. Ook willen we in Maastricht tuinen met veel groen. Want een groene tuin zorgt voor een fijnere omgeving om in te wonen. Om u te bedanken voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval kunt u gratis compost ophalen op de landelijke compostdag.

  Waarom een chip?

  We willen weten hoe vaak gft er per adres, buurt en seizoen wordt aangeboden. Met die informatie kunnen we ons personeel en onze wagens beter inzetten. Ook kunnen we bijvoorbeeld een zoekgeraakte container makkelijker terugbezorgen.

  Wat registreert de chip?

  De chip registreert per adres hoe vaak een emmer/container wordt leeggemaakt.

  Wordt er gecontroleerd met behulp van de chip?

  Ja. Staat een container op een verkeerde tijd buiten of zit in een container ander afval dan gft, dan kunnen we helpen met tips of praktische oplossingen.

  Wordt mijn container/emmer nog leeggemaakt als er geen chip op zit?

  Voorlopig wel. In de toekomst maken we alleen containers met chip leeg. Meer informatie volgt.

 • Privacy

  Hoe zit het met mijn privacy?

  De gemeente houdt zich aan de Europese privacyrichtlijnen (wet AVG). Dat geldt ook voor de gegevens die via de chips worden geregistreerd. 

  Staan mijn persoonsgegevens op de chip en hoe wordt daarmee omgegaan?

  De chip heeft een nummer. Dat nummer koppelt de gemeente aan een adres. We zijn druk bezig om invulling te geven aan alle vereisten van de AVG en informeren u binnenkort uitgebreider over hoe we deze persoonsgegevens verwerken.

 • Wat gaat er nog meer veranderen in 2020?

  Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen die wonen in hoogbouw hun afval nog beter kunnen scheiden. In 2020 gaat de gemeente daarom bewoners van hoogbouw daarbij helpen. Op termijn willen we ook kleine elektrische apparaten, textiel, luiers en incontinentiemateriaal gescheiden inzamelen op de milieuperrons.   

  Het beste uit afval

  Huishoudelijk afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Die kunnen we goed opnieuw gebruiken. Neem ook eens een kijkje op https://www.besteuitafval.nl/ want samen willen we het beste uit afval halen.

 • Overige vragen

  Ik heb een volkstuin in Maastricht. Hoe kom ik daar van mijn gft af?

  Ieder huishouden mag 2 containers per keer aanbieden. U mag 1 van de containers ook bij uw volkstuin plaatsen en aanbieden. De container blijft wel aan uw huisadres gekoppeld.

  Waarom wordt het restafval niet in containers ingezameld?

  Uit onderzoek blijkt dat gemeenten met een dure restzak het beste afval scheiden. Maastricht staat hierom ook al jaren in de top 3 van grote gemeenten met de minste hoeveelheid restafval. Een dure restzak werkt dus goed om zo weinig mogelijk restafval aan te bieden en afval goed te scheiden.

  Gaat de inzameldag veranderen?

  Misschien. We verwachten dat mensen meer gft-afval aanbieden (en minder restafval) nu we dit iedere week gaan ophalen. En dat is natuurlijk ook ons doel! Misschien gaan we onze routes daarop aanpassen. De Milieu App kan u helpen herinneren aan uw ophaaldag. U kunt de app downloaden via www.besteuitafval.nl/milieu-app