Textielinzameling

Oude kleding en/of schoenen kunt u naar een milieupark of kringloopwinkel brengen. Onder voorwaarden kunt u ook textiel en oude schoenen inzamelen voor hergebruik, een goed doel of handel.

Hergebruik

Als uw stichting oude kleding en schoenen wil ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel, vraag dan eerst toestemming per e-mail. In uw mail vermeldt u:

  • waarom u oud textiel wilt ophalen;
  • wat de plaatselijke omstandigheden zijn;
  • wat uw naam en adres zijn;
  • hoe de stichting heet;
  • welk doel de stichting heeft (statuten);

De stichting moet een positieve beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te Amsterdam hebben ontvangen en uw stichting moet van algemeen belang zijn.

U kunt vanaf 1 januari tot 1 juli van het lopende jaar uw aanvraag indienen voor kledinginzameling in het volgende jaar. 

Milieuapp 

Download de milieuapp via www.besteuitafval.nl. In deze app vindt u een persoonlijke afvalkalender met alarmfunctie, een digitale milieupas, een kaart met alle milieuperrons in de omgeving, informatie over de milieuparken en kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer die per afvalsoort laat zien waar u het afval kunt inleveren.