Vuur stoken

Voor het verbranden van snoeiafval, hout of kerstbomen heeft u een stookontheffing nodig. Dat geldt ook voor vreugdevuren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van Sint Maarten of Pasen. Vraag ons minimaal 8 weken van tevoren om toestemming. 

Vuur stoken kan overlast veroorzaken. Rook en roetdeeltjes kunnen omwonenden irriteren en prikkelen de luchtwegen. Vooral bij mensen met astma of longziekten. Bij verbranding komen fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij. Om overlast te beperken, zijn er daarom regels voor het stoken van vuur. 

Stookontheffing vereist

Voor vreugdevuren (bijvoorbeeld met Kerst, Sint Maarten of Pasen) en voor het verbranden van hout, kerstbomen of snoeiafval moet u minimaal 8 weken van tevoren een stookontheffing aanvragen. Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het naar centraalpunt [at] maastricht.nl 

RUD Zuid-Limburg beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 4 weken een besluit. 

Melden

Is de stookontheffing toegekend, dan meldt u vervolgens 1 werkdag van tevoren dát u gaat stoken. Doe dat via centraalpunt [at] maastricht.nl en zet in uw mail onderstaande gegevens:

 • uw naam
 • uw adres
 • de stooklocatie
 • het ontheffingsnummer

Zonder stookontheffing toegestaan

Alleen vuur om te koken, bakken of braden en vuur door kaarsen, fakkels, vuurkorven of een (terras)haard is zonder stookontheffing toegestaan.

 • Voorwaarden

  • Vuur stoken op een perceel dat niet uw eigendom is, mag alleen met toestemming van de eigenaar. U vraagt de eigenaar zelf om toestemming.
  • Vuur stoken is niet toegestaan bij een windkracht groter dan 3 Beaufort.
  • Vuur stoken mag alleen onder toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder.
  • Met de stookontheffing mag u alleen droog snoeihout of rooihout of vergelijkbare verbranden houtachtige resten van bomen en struiken verbranden. Het is niet toegestaan om maaisel, hooi of stro te verbranden.
  • De vuurlocatie bevindt zich op minimaal 50 meter afstand van gebouwen en op minimaal 100 meter van andere brandgevoelige objecten.
  • De maximale omvang van de brandstapel is 2 m3.
  • Op het stookperceel mag niet meer dan 6 m3 te verbranden hout of snoeiafval liggen.
  • Alle aanwijzingen van gemeente, politie en brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
  • Op de stooklocatie moet een kopie van de stookontheffing beschikbaar zijn. Op verzoek van een toezichthouder moet u de stookontheffing kunnen tonen.
  • Na afloop van de verbranding moeten alle gloeiende resten worden gedoofd en binnen 24 uur worden opgeruimd.
 • Kosten

  Aan de verlening van een stookontheffing zijn geen kosten verbonden.

   

 • Tips om overlast te beperken

  Vuur stoken in de tuin? Beperk de overlast voor omwonenden. Lees de tips van Milieu Centraal.

 • Overlast melden

  Wordt er in uw omgeving vuur gestookt en hebt u daar last van? Dan kunt u dit melden bij de gemeente