Horecagebiedsprofiel Wycker Grachtstraat

Hoe ziet uw straat eruit: welke winkels liggen er, hoeveel en welk type horeca is er, en waar wonen mensen? Dat hebben we geprobeerd in kaart te brengen in een horecagebiedsprofiel van uw straat.  Dit profiel willen we via graag aan u voorleggen. Tekst en uitleg over deze profielen en wat we precies aan u vragen, leest u op deze pagina. 

Waarom een profiel?

In 2016 heeft de gemeenteraad van Maastricht het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Voor dit nieuwe beleid wordt gewerkt met horecagebiedsprofielen die worden opgesteld in samenwerking met de bewoners, de horeca en de detailhandel. Deze profielen moeten inzicht geven in de vormen van horeca die op basis van het bestaand beleid in een straat of gebied in de toekomst mogelijk zijn. Ook wordt hierbij ingegaan op mogelijkheden voor de al aanwezige horeca. In het horecagebiedsprofiel staat beschreven hoeveel en welk type horeca er in uw straat aanwezig is. Per horecacategorie word aangegeven of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding in de betreffende categorie en of dat wenselijk is. Stel in uw straat ligt een broodjeszaak. Mag er dan nog een broodjeszaak bij komen?

Een klankbordgroep

Per straat is in eerste instatie een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, horecaondernemers en ondernemers in de detailhandel die willekeuring gekozen zijn. Daarnaast nemen enkele gemeenteambtenaren deel. Aan de klankbordgroep is het huidige straatbeeld voorgelegd; wat ligt er allemaal, wat is nog mogelijk en voldoet de huidige situatie? De feedback van de klankbordgroep heeft geleid tot een conceptprofiel voor uw straat. 

Uw mening

Dat profiel willen we aan u voorleggen. Met de vraag om erop te reageren als u opmerkingen of aanvullingen heeft. 

Uw reactie stuurt u voor 14 december naar horecagebiedsprofielen@maastricht.nl. Heeft u vragen of zijn u dingen niet duidelijk? Ook dan kunt u contact opnemen via horecagebiedsprofielen@maastricht.nl.

En dan?

We verzamelen per straat alle reacties, analyseren ze en nemen ze mee in de uiteindelijke profielschets die aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd ter vaststelling.