Register van verwerkingen

Binnen de gemeente Maastricht voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens houden wij een register van verwerkingen bij. Hierin staat onder andere voor welk doel we welke gegevens gebruiken. Wij doen ons uiterste best om dit register actueel en volledig te houden. Daarom zullen wij dit register regelmatig actualiseren.

Register van verwerkingen

Verantwoordelijk

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Maastricht. In sommige gevallen is de Burgemeester dat.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming is de onafhankelijke toezichthouder op het privacybeleid van de gemeente. Meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de gemeente Maastricht verwerkt, beveiligen we zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen. Wij volgen hierin de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.