Toegankelijkheid website

De gemeente Maastricht besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de vindbaarheid van deze website. We proberen alle diensten en informatie zo aan te bieden dat deze voor iedereen te gebruiken zijn.

Deze website voldoet aan de internationale standaard voor toegankelijke websites WCAG 2.0. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking.

Mocht u toch ontdekken dat een onderdeel van de website onvoldoende toegankelijk is, dan kunt u dat melden via dit formulier.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-10-2017.

Gemeente Maastricht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.gemeentemaastricht.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak: de testtool lijkt hier een onderdeel van een url als een id-element te lezen.

  Gevolg: geen

  Alternatieven: nee

  Maatregelen: geen

  Planning: geen

Testresultaten

 1. 12-07-2017: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

De gemeente Maastricht besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de vindbaarheid van deze website. We proberen alle diensten en informatie zo aan te bieden dat deze voor iedereen te gebruiken zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.