Basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

De gemeente Maastricht kan een basissubsidie verlenen aan vrijwilligersorganisaties voor organisatiekosten en basisactiviteiten. Deze basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein.

Voorwaarden basissubsidie

De basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de volgende beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein:

 • Bewoners actiever maken in hun leefomgeving
 • Bewoners helpen om zelfstandig mee te doen
 • Het contact verbeteren tussen bewoners

Basissubsidie 2020

De Aanvraag basissubsidie Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2020 kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 november 2020. 

De aanvraag wordt niet verleend als:

 • Het om een activiteit of een programma van activiteiten gaat zoals een jubileum of een feest van de aanvrager zelf.
 • De activiteit of de vrijwilligersorganisatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet breed toegankelijk is voor inwoners van Maastricht.
 • Een activiteit of een programma van activiteiten een politiek en/of religieus karakter heeft.

Verder gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 en de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2020.

Basissubsidie 2022

Naar aanleiding van de evaluatie van de 'Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017', is het beleidskader 'Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet', opgesteld. Op basis daarvan worden uitvoeringsregels opgesteld voor het subsidiejaar 2022. Na het besluit van de gemeenteraad organiseren we hier informatiebijeenkomsten over. Wij informeren u hierover. 

 

 • Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

  • Vraag de subsidie aan vóór 1 november 2020.
  • De vrijwilligersorganisatie zet zich al minimaal 2 jaar in voor de doelstellingen van het Sociaal Domein.
  • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
  • De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in Maastricht.
 • Wetgeving