Basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

De gemeente Maastricht kan een basissubsidie verlenen aan vrijwilligersorganisaties voor organisatiekosten en basisactiviteiten. Deze basisactiviteiten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het Sociaal Domein.

Basissubsidie 2021

De uiterste aanvraagtermijn voor de basissubsidie Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2021 was 1 november 2020. U kunt dus geen subsidie meer aanvragen. 

Basissubsidie 2022

Naar aanleiding van de evaluatie van de 'Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017', is het beleidskader 'Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet', opgesteld. Op basis daarvan worden uitvoeringsregels opgesteld voor het subsidiejaar 2022. Na het besluit van de gemeenteraad organiseren we hier informatiebijeenkomsten over. Wij informeren u hierover. 

MaastrichtDoet - tips voor financiering

Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het liefste wilt u dat het zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Zeker als het een nieuw project is of een eenmalige activiteit, kan het moeilijk zijn om de financiering rond te krijgen.

Op MaastrichtDoet.nl vindt u tips voor het financieren van activiteiten en projecten.

 

  • De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor vrijwilligersactiviteiten zijn:

    • Vraag de subsidie aan vóór 1 november 2020.
    • De vrijwilligersorganisatie zet zich al minimaal 2 jaar in voor de doelstellingen van het Sociaal Domein.
    • Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie bestaat uit minimaal 3 personen die niet direct familie van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres wonen.
    • De vrijwilligersorganisatie is gevestigd in Maastricht.