Adviescommissies

Integratie en mondialisering

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over integratie- en mondialiseringsvraagstukken.

Commissie Naamgeving

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gebruik en de keuze van namen voor de openbare ruimtes in de stad

Seniorenbeleid Maastricht

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden van inwoners in Maastricht van 50 jaar en ouder.

Wmo-raad Maastricht

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Welstands- /Monumenten- commissie

Adviseert als onafhankelijke commissie het college van b&w welstands- en monumentenaspecten.

Jongerenraad Maastricht

De Jongerenraad adviseert als onafhankelijk adviesorgaan het college van b&w gevraagd en ongevraagd. En andersom.