Adviescommissies

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over integratie- en mondialiseringsvraagstukken.

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gebruik en de keuze van namen voor de openbare ruimtes in de stad

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden van inwoners in Maastricht van 50 jaar en ouder.

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Adviseert als onafhankelijke commissie het college van b&w welstands- en monumentenaspecten.

De Jongerenraad adviseert als onafhankelijk adviesorgaan het college van b&w gevraagd en ongevraagd. En andersom.