Adviescommissies

Integratie en mondialisering

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over integratie- en mondialiseringsvraagstukken.

Commissie Naamgeving

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gebruik en de keuze van namen voor de openbare ruimtes in de stad

Adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV)

De adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV) van de gemeente Maastricht adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte. 

Seniorenbeleid Maastricht

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden van inwoners in Maastricht van 50 jaar en ouder.

Wmo-raad Maastricht

Adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Welstands- /Monumenten- commissie

Adviseert als onafhankelijke commissie het college van b&w welstands- en monumentenaspecten.

Jongerenraad Maastricht

De Jongerenraad adviseert als onafhankelijk adviesorgaan het college van b&w gevraagd en ongevraagd. En andersom.