Adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving

De adviescommissie Beeldende Kunsten en Vormgeving (BKV) van de gemeente Maastricht adviseert het college op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

Denk aan realisatie en onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Ook adviseert de commissie over de artistiek inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen die ingediend worden conform het protocol Kunst in de Openbare Ruimte. De adviescommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, inclusief voorzitter. Het college benoemt de commissieleden voor een periode van 2 jaar. 

Beoordeel deze pagina