Adviescommissie Seniorenbeleid

De adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht (ASM) adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over seniorenaangelegenheden; over aangelegenheden van alle inwoners in Maastricht van 50 jaar en ouder.

Doel en activiteiten

Het streefdoel van de commissie is een voor senioren zo optimaal mogelijk leefklimaat creëren. Ze wil de belangen van de senioren op gebied van wonen, welzijn en zorg vertalen in concreet gemeentelijk beleid. De commissieleden vormen dan ook de schakels tussen de samenleving en het stadsbestuur. De Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht behartigt echter geen individuele belangen van senioren.

Samenstelling

Deze onafhankelijke adviescommissie telt 9 leden inclusief de voorzitter. Ieder lid is op persoonlijke titel benoemd.

Meer informatie

Meer informatie over de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht vindt u op www.adviesseniorenmaastricht.nl

Beoordeel deze pagina