Commissie Integratie en Mondialisering

De Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie- en mondialiseringsvraagstukken.

Doel en activiteiten

De commissie wil een bijdrage leveren aan het creëren van een positief klimaat in onze stad waardoor ‘oorspronkelijke’ en ‘nieuwe’ inwoners van Maastricht in harmonie met elkaar samen kunnen leven. Dat doet ze onder andere door de organisatie van activiteiten en acties. Voorop staat dat iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontplooien en dat we samen werken aan integratie, mondialisering en de multiculturele samenleving. 

Samenstelling

De commissie bestaat uit 12, maximaal 13 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. De vergaderingen van de CIMM zijn openbaar.

Voorgeschiedenis

CIMM is in 2004 ontstaan uit de fusie van de Commissie Integratie Allochtonen Maastricht (CIAM) en de Commissie Mondiaal Beleid Maastricht (CMBM).

Meer informatie

U kunt de Commissie Integratie en Mondialisering bereiken via e-mail: Gertie.Stallenberg@maastricht.nl of bezoek de website  www.diversiteitmaastricht.nl

Beoordeel deze pagina