Samenstelling

De Welstand-/Monumentencommissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden (vier architecten en een burgerlid).

Voorzitter 

 • Menno Homan

Leden 

 • De heer Teo Bähler (welstandsdeskundige)
 • De heer Nick Ceulemans (welstandsdeskundige)
 • De heer Harold Janssen (monumenten- en restauratiedeskundige)
 • De heer Jan van der Hoeven (monumentendeskundige en bouwhistoricus)
 • Mevrouw Meyke Houben (burgerlid)

Technisch adviseur/Teammanager Vergunnen Wabo 

 • De heer Roger Huntjens 

Adviseur Cultureel Erfgoed 

 • De heer Maurice Bastings
 • Stefan Loo 

Secretariaat 

 • De heer Arthur Houben, secretaris
 • Mevrouw Ellen Snoeck, adjunct secretaris 

De commissie wordt ondersteund door twee secretarissen. Zij zorgen voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding van de commissievergadering. Zij overganiseren het agendaoverleg en alle overige taken die betrekking hebben op de werkzaamheden van de commissei zoals het opstellen van het vergaderrooster, de financiële administratie, de voorbereiding van het jaarverslag en het opstellen van het rooster van af- en aantreden. De secretarissen verzorgen de agendering en de administratieve afhandeling van de commissievergaderingen, introduceren de plannen, bewaken de voortgang, de samenhang en de juridische aspecten van de advisering. Ook schrijven zij de definitieve teksten van de adviezen.

De secretariaten onderhouden de contacten binnen de sector Vergunnen, Toezicht en handhaven, het domein Stadsontwikkeling, Economie en Beheer en met het college van B&W. Ze voeren overleg met de architecten, aanvragers, collega-ambtenaren en met overige belanghebbenden over de adviesaanvragen, de verstrekte adviezen en over het gemeentelijke welsteands- en monumentenbeleid. de secretarissen doen suggesties voor het wijzigen in de welstandsnota, de criteria voor monumentenzorg, criteria voor het reclamebeleid, het terassenbeleid en het beleid op het gebied van de openbare ruimte.

Benoemingstermijnen commissieleden

Commissielid Commissielid sinds Einde termijn Herbenoemd tot Herbenoeming mogelijk tot
Menno Homan 01-10-2015 01-10-2018 01-10-2021 -
Teo Bähler 01-02-2019 01-02-2022 - 01-02-2024
Harold Janssen 01-02-2014 01-02-2017 01-02-2020 -
Nick Ceulemans 01-05-2017 01-05-2020 - 01-05-2023
Jan van der Hoeve 01-01-2015 01-01-2018 01-01-2021 -
Meyke Houben 01-06-2018 01-06-2021 - 01-06-2024