JONGR

JONGR, de jongerenraad van Maastricht wil zo veel mogelijk voor jongeren in Maastricht betekenen.

JONGR is een officiële onafhankelijk adviesorgaan voor burgemeester en wethouders dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college. En andersom: heeft de gemeente Maastricht vragen over bepaalde zaken die spelen of wil ze weten wat jongeren van nieuw beleid vinden, legt ze haar vragen voor aan de JONGR.

Doel en activiteiten

Het is belangrijk dat jongeren zich laten horen en gehoord worden. JONGR wil dat jongeren zich thuis voelen in Maastricht. Iedereen kan daar zelf ook aan bijdragen door zijn stem te laten horen. Alle jongeren kunnen lid worden van de achterban ‘who cares’. Op basis van de informatie van de achterban wil JONGR het college dan adviseren.

De leden zetten zich ook in om stadsbreed en wijkgericht evenementen mee te organiseren waarbij ze ook jong en oud willen verbinden. Daarnaast wil de raad ook aanspreekpunt zijn voor de gemeente en meedenken over onderwerpen die jongeren raken. 

Samenstelling

De Jongerenraad heeft leden tussen 16 en 25 jaar die een opleiding volgen van middelbare school tot en met universiteit. De raad heeft werkende jongeren als lid. De samenstelling van de raad kan wisselen na een jaar. Jongeren kunnen maximaal drie jaar lid zijn. 

Beoordeel deze pagina