Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsbeleid

De gemeente Maastricht heeft een gemeentelijk aanbestedingsbeleid, waarin sprake is van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

Bij het verlenen van opdrachten en het contracteren van marktpartijen hecht de gemeente Maastricht groot belang aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dit geldt niet alleen voor opdrachten van leveringen en diensten, maar ook voor het uitvoeren van werken. Daarnaast streeft de gemeente een gelijke behandeling van en gelijke kansen voor leveranciers na. Dit streven past bij het gemeentelijke aanbestedingsbeleid, waarin sprake is van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.