Communicatie

De communicatie van Maastricht is eenvoudig: geen juichende stadskranten, flitsende folders en overbodig papier. Digitale middelen worden zoveel mogelijk ingezet. Dat bespaart kosten en sluit aan bij de wens van de burger.

Hoe communiceert Maastricht met haar inwoners? En hoe zorgt de gemeente ervoor dat de informatie alle inwoners bereikt? Antwoord: door een splitsing te maken tussen informatie op hoofdlijnen en verdieping. En dezelfde boodschap via verschillende media te vertellen. Zodat niemand ‘ontsnapt’.

Bericht uit Maastricht

De hoofdlijnen van het nieuws worden wekelijks vernieuwd en via verschillende media de Maastrichtse huiskamers binnengebracht. Dit ‘Bericht Uit Maastricht’ (BUM) verschijnt ieder uur gedurende twintig seconden op TV Maastricht. Met exact dezelfde headlines staat hij op de gemeentesite en in het huis-aan-huis-blad ‘De Ster'. Burgers die bij één van deze vier media geprikkeld worden door de hoofdlijnen, kunnen op internet makkelijk en snel de verdieping vinden. Voor de papierlezers verschijnt iedere week een gedrukte versie van de belangrijkste informatie in het huis-aan-huisblad. Daar staan ook de wettelijke mededelingen. 

Meegaan met de tijd

Meer dan 90 procent van de inwoners van Maastricht heeft internettoegang. Uit de Stadspeiling 2010 bleek dan ook dat meer mensen via digitale middelen geïnformeerd willen worden. Ook papieren middelen zoals huis-aan-huisblad ‘De Ster’ blijven in trek, maar de vraag om via een analoog middel geïnformeerd te worden neemt af. De gemeente past haar middelenmix hierop aan. Zo zijn social media en een digitale nieuwsbrief aan de digitale middelen toegevoegd.

Vond u deze informatie nuttig?