Platteland in uitvoering

De 9 Limburgse gebiedscommissies zijn in 2005 opgericht om de ontwikkeling van het platteland gebiedsgericht te laten verlopen volgens de Wet Inrichting Landelijk Gebied en het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

De gebiedscommissie Maastricht en Mergelland wordt ondersteund door een regionaal gebiedsbureau, dat wordt gefaciliteerd door de gemeente Maastricht en waarin 8 regiogemeenten deelnemen. De afgelopen jaren zijn zo al heel wat projecten uitgevoerd die bekostigd werden met enkele honderden miljoenen aan Europese, Rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies.

Samenstelling gebiedscommissie

De gebiedscommissie heeft een onafhankelijke voorzitter, de heer A. Magielsen en een secretaris, de heer E. Gruisen. De taken van de gebiedscommissie zijn onder anderen het inhoudelijk goedkeuren van projecten voor subsidie in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling (MjP) en het organiseren van draagvlak en communicatie binnen het eigen werkveld of de eigen gemeente.

Beoordeel deze pagina