Stadsvisie

In de stadsvisie is de koers van de stad Maastricht vastgelegd. Maastricht gaat deze dynamiek organiseren op drie gebieden: cultuurstad, internationale kennisstad en stedelijke woonstad.

Een beeld hebben van waar je als stad naar toe wilt is essentieel. Want zonder een visie op het toekomstige Maastricht verliezen we de regie. Het staat allemaal in de Stadsvisie 2030.

Maastricht is een dynamische stad en staat aan het begin van een uitdagende periode. Denk aan de ondertunneling van de A2, de gebiedsontwikkeling hieromheen en de grote uitbreidingslocatie Belvédère. Er is steeds meer vraag naar ruimte, maar die is beperkt. Dus moeten we daar nu al afspraken over gaan maken. Hoe? Dat en meer leest u in de Stadsvisie 2030 en het bijlagenboek Stadsprofiel Maastricht.

Wat ging eraan vooraf?

In juni 2005 is de Stadsvisie 2030 vastgesteld. Daarmee staat de koers van de stad Maastricht vast. Afgesproken is toen om regelmatig de richting te evalueren. Net als een groot schip heeft ook een stad tijdens een lange reis te maken met veranderende omstandigheden. Een forse deining vraagt om tegenstuur. Wat geldt voor de stuurman geldt ook voor stadsbestuurders: de strategie moet voortdurend worden geactualiseerd om de haven te bereiken.

Geactualiseerde versie

In 2008 is de Stadsvisie 2030 van Maastricht voor het eerst geactualiseerd. Dit was een reactie op demografische en economische veranderingen. Deze nationale en internationale ontwikkelingen gebeuren onafhankelijk van elkaar. Maar dat neemt niet weg dat de verschillende spelers in de stad wel degelijk een economische en een sociale dynamiek op gang kunnen brengen die Maastricht weerbaar maakt en een robuuste toekomst garandeert.

In de geactualiseerde Stadsvisie 2030 formuleert het stadsbestuur hulpmiddelen om dit te realiseren. Uiteraard is dit gebeurd in overleg met diverse maatschappelijke partners. Centraal staat daarbij de strategie van de zichzelf versterkende identiteiten. Als een stad bekend staat als kansrijk (imago) en dat ook bewijst (identiteit) leidt dat tot een reputatie die een aantrekkende kracht ontwikkelt op bewoners en bedrijven die deze kansen zoeken en waarmaken (dynamiek).

Maastricht gaat deze dynamiek organiseren op drie gebieden:

  • Maastricht cultuurstad
  • Maastricht internationale kennisstad
  • Maastricht stedelijke woonstad.
Beoordeel deze pagina