Basisregistraties Adressen en Gebouwen

De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Met andere woorden: in de BAG staan alle standaardgegevens van gebouwen beschreven, zoals de juiste straat en huisnummer, het bouwjaar, het gebruiksdoel en de coördinaten.

BAG LV

Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de BAG.

Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan de Basisregistratie Personen (BRP), waarin persoonsgegevens zijn geregistreerd. Of het Handelsregister (NHR), waarin alle ondernemingen en rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen staan. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid.

De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen in de wet omschreven. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG; het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de wet en de realisatie van de landelijke voorziening. Alle organisaties met een publieke taak zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht tot afname van de gegevens uit de BAG en hebben een terugmeldplicht als zij op eventuele fouten in de gegevens stuiten.

Gegevens inzien en/of terugmelden

U kunt zelf de gegevens uit de BAG bekijken. Gebruik hiervoor de BAG viewer.

Als u een fout of onvolledigheid constateert in de BAG gegevens, kunt u via het kopje ‘Terugmelding’ hiervan melding maken. Uw terugmelding komt via het Kadaster bij de desbetreffende bronhouder terecht. De bronhouder handelt de melding vervolgens af conform de BAG-wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Meer informatie

In de film 'de BAG in 5 minuten' wordt uitgelegd wat de BAG is en wat u eraan hebt.

Voor alle operationele informatie over de BAG voor bronhouders en afnemers wordt verwezen naar de BAG-website van het Kadaster.

Beoordeel deze pagina