Bodembeleid

Bodemverontreiniging heeft de afgelopen jaren geleid tot vertraging en belemmering van de maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Om vertraging te voorkomen en een situatie te bereiken waarbij de volksgezondheid geen gevaar loopt, heeft de gemeente Maastricht bodembeleid opgesteld.

'Beleidskader bodem 2012' vindt u via de landelijke pagina overheid.nl.

Beoordeel deze pagina