Bouwverordening

In de bouwverordening (ook wel wettelijke bepaling omgevingsrecht) staan naast stedenbouwkundige bepalingen ook gebruikseisen voor bouwwerken en open erven en terreinen. Plus bepalingen voor de veiligheid op de bouw- of sloopplaats waaraan bouwplannen worden getoetst.

Bouwbeleidsplan

In het bouwbeleidsplan stellen we jaarlijks de speerpunten vast die bij de beoordeling van de bouwplannen en bij de controle in de uitvoering extra aandacht krijgen. Op basis van vastgestelde toetsprotocollen stellen we per toetsonderdeel de toetsniveaus vast.

Bekijk het Bouwbeleidsplan 2016-2019.

Op de website www.decentrale.regelgeving.overheid.nl vindt u de Bouwverordening Maastricht 1999.

Beoordeel deze pagina