Cultureel erfgoed

Maastricht is met 1660 rijksmonumenten de tweede monumentenstad van Nederland. Daarnaast heeft de stad ook nog ongeveer tweeduizend cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren, en talrijke archeologische aandachtsgebieden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we de zichtbare en tastbare sporen uit het verleden in het heden. Zowel gebouwde monumenten, landschappelijke structuren als archeologische terreinen vallen onder het begrip. De belangstelling in onze samenleving voor cultureel erfgoed groeit. In 2007 heeft de gemeenteraad de beleidsnota voor cultureel erfgoed vastgesteld onder de titel: ‘Springlevend Verleden’. Deze titel onderstreept het hoofddoel van het beleid. Monumentenzorg en archeologie zijn niet alleen gericht op de dode materie uit het verleden, zij schenken ook steeds meer aandacht aan het toekomstige gebruik van het culturele erfgoed. In plaats van louter behoud biedt het beleid van cultureel erfgoed meer ruimte voor vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen.

Vond u deze informatie nuttig?