Monumenten en de omgevingsvergunning

We kennen in Maastricht 2 soorten monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland en heeft ongeveer 1.660 rijksmonumenten en 2.500 gemeentelijke monumenten. De Provincie Limburg kent geen provinciale monumenten. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen via het bestemmingsplan. Hierbij is verschil gemaakt in 4 soorten:

  1. Dominante bouwwerken - hierbij is zowel het interieur als exterieur beschermd.
  2. Kenmerkende bouwwerken - beschermd is alleen het deel dat zichtbaar is van de openbare weg.
  3. Waardevolle cultuurhistorische elementen, zoals veldkruisen, beeldnisjes en hekwerken.
  4. Waardevolle groenelementen, zoals waterpoelen, haagstructuren en hoogstamfruitgaarden.

De status van monument betekent niet dat u niets meer mag veranderen of dat u alles in de ‘oude staat’ moet terugbrengen. Het betekent wel dat er voor wijzigingen of beoogde plannen vaak een omgevingsvergunning nodig is.

Het gaat erom dat de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd de monumentale kwaliteit van het pand niet aantasten. 

Terug naar de hoofdpagina Cultureel erfgoed