Monumenten en financiering

Of u in aanmerking komt voor subsidie, een restauratiefondshypotheek en/of fiscaal voordeel hangt af van de aard en de status van het monument.

Particulier eigenaar van een woonhuis en Rijksmonument

Nationaal Restauratiefonds. Als particulier eigenaar van een woonhuis en rijksmonument kunt u een aanvraag indienen voor een hypotheek met een lage rente bij het Nationaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds ondersteunt monumenteigenaren bij de restauratie, verduurzaming of herbestemming met laagrentende leningen, soms zelfs tegen 1%.

De Monumenten-hypotheek. De verbouwingskosten of de aankoop van uw monument kunt u met een Monumenten-hypotheek bij het Restauratiefonds financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt. Een overzicht van de financieringsmogelijkheden treft u op: www.restauratiefonds.nl/financieringen

Verduurzamen van uw monument. Wilt u energiebesparende maatregelen toepassen in uw monument? Het Restauratiefonds biedt hier ook financieringsmogelijkheden voor. Lees meer over het verduurzamen van uw monument op www.restauratiefonds.nl/duurzaamheid

Energiescan monumenten Een goed advies draagt er aan bij dat uw pand op de juiste wijze wordt verduurzaamd. Een Energiescan Monumenten vormt een goed startpunt. Met deze scan kunt u een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Het Restauratiefonds werkt met diverse adviseurs samen: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten

Eigenaar van een Rijksmonument niet zijnde een woonhuis

Eigenaren van andere categorieën Rijksmonument (boerderijen, kastelen, molens of kerken) kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie bij de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op basis van een instandhoudingsplan subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het jaar voorafgaand aan het uitvoering. De subsidie-aanvraag is gebaseerd op een zes-jaren-onderhoudsplan en wordt ingediend tussen 1 februari en 31 maart van ieder jaar. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Een aanvraag om subsidie wordt ingediend van 1 februari tot en met 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt gevraagd. De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste 3 procent van de herbouwwaarde.

Meer informatie vindt U op de site: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/instandhoudingssubsidie

Grote restauratie bij achterstallig onderhoud

Omvangrijke restauratieprojecten van rijksmonumenten die niet geregistreerd zijn als kunnen een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen. Het Restauratiefonds heeft veel ervaring met het financieren van herbestemmingsprojecten. Bijvoorbeeld met de Restauratiefondsplus-hypotheek en de Duurzame Monumentenplus-Lening.

De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden uw aanvraag beoordelen.

Bel rechtstreeks met een van de herbestemmingsspecialisten van het Restauratiefonds via 088 253 90 20 of mail naar info@restauratiefonds.nl.  

Ondernemen in een monument

Monumenten bieden onderscheidend vermogen, deze unieke panden staan vaak op goede locaties en hebben een grote aantrekkingskracht. Gaat u ondernemen in een monument en wilt u uw monument zakelijk financieren? Zie dan ook: www.restauratiefonds.nl/zakelijk

Eigenaar van een gemeentelijk monument

Als eigenaar van een gemeentelijk monument (dominant bouwwerk, kenmerkend bouwwerk, waardevol cultuurhistorisch element of waardevol groenelement) komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. Er zijn momenteel geen financiële middelen als tegemoetkoming in de restauratie- of onderhoudskosten. De gemeente kan u wel van inhoudelijk advies voorzien en het geven van technisch advies bij bouwwerkzaamheden bij een monument.

Eigenaar van een pand in een beschermd stadsgezicht of cultuurhistorisch attentiegebied

Als eigenaar van een pand gelegen in een beschermd stadsgezicht of cultuurhistorisch attentiegebied komt u niet in aanmerking voor een subsidie of laagrentende lening. De kosten van onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de eigenaar zoals ieder andere woning in Maastricht.

Terug naar de hoofdpagina Cultureel erfgoed