Restauratierichtlijnen

Woont u in een monument? Bij een verbouwing of restauratie is het dan heel belangrijk om te weten waarom uw pand zo bijzonder is. Zo kunt u ervoor zorgen dat de kwaliteit van het gebouw behouden blijft. Zorgvuldig voorbereide plannen en goed onderzoek naar bijvoorbeeld de bouwhistorie of technische gebreken zijn daarbij noodzakelijk.

Er bestaan 2 grote misverstanden over monumenten:

  1. De bescherming van een monument heeft alleen betrekking op de buitenkant. Dit is niet het geval: het hele pand valt onder de bescherming, dus ook het interieur en latere uit- en aanbouwen.
  2. Aan een monument mag niets veranderd worden. Dit is niet het geval: er is vaak meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. Ingrepen dienen wel zorgvuldig te worden afgewogen. Monumentale waarden moeten worden gerespecteerd.

Als hulpmiddel bij het maken van uw plannen heeft de gemeente Maastricht restauratierichtlijnen opgesteld. Hiermee kunt u inzicht en advies krijgen over onderhoud, restauratie, verbouwing en herbestemming van monumenten.

Ingrepen afwegen

De status van monument betekent niet dat u niets meer mag of dat u alles in de ‘oude staat’ moet terugbrengen. Wijzigingen of beoogde plannen moet u wel laten toetsen via de omgevingsvergunning. Het gaat erom dat de manier waarop de werkzaamheden worden uitge­voerd de monumentale kwaliteit van het pand niet aantasten. Ze moeten een meerwaarde geven aan de historische gelaagdheid van het monument. Dit kan betekenen dat soms gezocht moet worden naar een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld een dakraam aan de achterzijde in plaats van de voorzijde. In principe gaat behouden wel voor vernieuwen, dus als het voegwerk niet meer zo mooi is, maar wel in technisch goede staat is, is vervanging niet wenselijk. Een kozijn met een rotte plek kan meestal gerepareerd worden en hoeft niet volledig te worden vervangen.

De restauratierichtlijnen kunnen u helpen bij het maken van uw plan. Hiermee kunt u inzicht en advies krijgen over onderhoud, restauratie, verbouwing en herbestemming van monumenten. De restauratierichtlijnen staan vol met technische richtlijnen en toetsingscriteria die van fundering tot dak en van exterieur tot interieur uitgebreid zijn beschreven. Op deze manier ziet u hoe u het beste om kunt gaan met uw monument en tot een zorgvuldig plan kunt komen.

Als u hierover vragen heeft of als u wilt weten of specifieke plannen mogelijk zijn voor uw pand, kunt u contact opnemen met het GemeenteLoket via 14 043 of met één van de monumentenadviseurs: Maurice Bastings, maurice.bastings@maastricht.nl, (043) 350 45 70 of Stefan Loo, stefan.loo@maastricht.nl, (043) 350 53 88.

Omgevingsvergunning

Let op: Voor de meeste wijzigingen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vernieuwen van kozijnen, dakbedekking of het plaatsen van een dakkapel of dakraam, maar ook voor het wijzigen of aanbrengen van reclame, het volledig vernieuwen van het voegwerk of het reinigen van de gevel. Voor wijzigingen van het interieur, bijvoorbeeld doorbraak van muren of het slopen van een schouw is een vergunning nodig bij rijksmonumenten en dominante bouwwerken (gemeentelijke monumenten).

Voor beperkt onderhoud (bijvoorbeeld kozijnen schilderen in dezelfde kleur, vervangen van kapotte ruiten) of wijzigingen aan niet-monumentale onderdelen (bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken of badkamer) is geen vergunning nodig.

 

Terug naar de hoofdpagina Cultureel erfgoed