Vestingvisie Maastricht

De vestingwerken zijn van grote historische betekenis voor Maastricht. De stad bezit vestingwerken uit allerlei periodes. Meer dan 150 objecten, zowel boven als ondergronds, meer dan 30.000 m2 muurwerk, 11 kilometer ondergronds gangenstelsel en meer dan 50 beschermde planten- en diersoorten zijn onderdeel van de Maastrichtse verdedigingswerken.

Om de waarde van deze vestingwerken te versterken concentreert de stad zich op de volgende drie onderdelen:

  • Behouden van de vestingwerken; door onderhoud, restauratie, natuurbeheer en documentatie;
  • Beleven van de vestingwerken door verbetering van de toegankelijkheid, verbeteren van de herkenbaarheid en het benadrukken van de samenhang;
  • Betekenis geven aan de vestingwerken door het stimuleren van recreatie en toerisme en educatieve activiteiten.

Wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen, staat beschreven in de Vestingvisie.

Terug naar de hoofdpagina Cultureel erfgoed