Starters

In de nota ‘Meer en betere starters’ is het gemeentelijke startersbeleid vastgesteld. De economische structuur van Maastricht is gebaat is bij meer vernieuwing, dynamiek en vitaliteit van binnenuit: meer ondernemerschap dus vooral ook méér en betere starters.

Het zorgen voor méér en betere starters doet de gemeente niet zelf: haar rol ligt meer in een regiefunctie, het mobiliseren van relevante partners (denk aan de onderwijsinstellingen) en het zoveel mogelijk transparant maken van alle faciliteiten en mogelijkheden die er voor starters zijn.

Een van de belangrijkste organisaties die ook aangestuurd en gefinancierd wordt door de gemeente Maastricht en die zich richt op de begeleiding en ondersteuning van ondernemers die zich oriënteren op het ondernemerschap, is de Stichting Starterscentrum. Met de jaarprogrammering worden specifieke accenten gelegd voor Maastricht en/of de regio. Voor de creatieve ondernemer heeft de Stichting Starterscentrum een Creapoint in het ENCI-gebouw (Ainsi) ingericht.

Met name voor een aantal specifieke buurten wordt momenteel gekeken of mogelijk is om (potentiële) ondernemers extra te laten begeleiden. Dit omdat gebleken is dat het aantal starters in Maastricht achter blijft tegenover landelijke gemiddeldes en omdat gebleken is dat extra inzet en ondersteuning elders ook blijkt te werken. Daarbij wordt ook een koppeling gelegd tussen reeds bestaande ondernemers.Realisatie van bedrijfshuisvesting is primair een zaak van de markt, maar de gemeente kan hier wel een stimulerende rol in spelen. Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd voor specifieke huisvesting van startende ondernemingen op het gebied van de life sciences zoals het Biopartner gebouw of voor de creatieve sector middels het Ainsi-gebouw.

Tot slot ondersteunt de gemeente Maastricht af en toe specifieke netwerkactiviteiten bedoeld voor startende ondernemers.

  • Bent u zich aan het oriënteren als startende ondernemer? Of bent u op zoek naar informatie om een marktonderzoek uit te voeren dan verwijzen we u naar Maastricht in cijfers.
  • Wilt u informatie over beschikbare kantoorruimten, bedrijfsruimten en kavels op bedrijventerreinen evenals een eerste inzicht in de noodzakelijke vergunningen hiervoor, dan kunt u contact opnemen met het bedrijvenloket.
  • Bent u zoek naar informatie over de bedrijfsvoering, ondersteuning en coaching dan kunt u het beste contact opnemen met de starterscentrum van de Kamer van Koophandel.
  • Wilt u starten vanuit een (dreigende) uitkeringssituatie, dan verwijzen wij u door naar Sociale Zaken.
  • Wilt u een eigen bedrijf starten als student, dan verwijzen wij door naar de verschillende ondersteuningsfaciliteiten van de centres of entrepreneurships van de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en Leeuwenborgh.

In de periode 2008 tot en met eind 2009 gold er voor Maastricht regeling voor microkrediet. Deze pilot is inmiddels beëindigd. Wilt u meer informatie over mogelijkheden van microfinanciering dan verwijzen wij u naar www.qredits.nl.

Beoordeel deze pagina