Stedenbouwkundig beleid

Het stedenbouwkundig beleid van de gemeente Maastricht geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Dit beleid is beschreven in diverse nota’s, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Alle ruimtelijke plannen, van particuliere initiatieven tot grote projecten, worden getoetst aan deze nota’s. Het stedenbouwkundig beleid kent verschillende niveaus. Het hoogste niveau is dat van de hele stad. Een nieuwe structuurvisie voor Maastricht is in voorbereiding. Maar er zijn ook beleidsnota’s voor wijken en buurten. Daarnaast is er beleid voor aparte thema’s, zoals ‘Hoger bouwen in Maastricht’.

Beoordeel deze pagina