Welstandsbeleid

Het welstands- en monumentenbeleid van de gemeente Maastricht kent al jaren een hoog ambitieniveau en wordt maatschappelijk breed gedragen.

Welstandsnota

Maastricht voert een gebiedsgericht welstands- en monumentenbeleid dat rekening houdt met de verschillen in cultuurhistorische waarden van verschillende stadsdelen. Deze verschillen die voortkomen uit de unieke ontstaansgeschiedenis van Maastricht, rechtvaardigen een beleid voor welstands- en monumentenbeoordeling dat is toegespitst op deze verschillen. Omdat de stad voortdurend verandert, wordt het beleid regelmatig op de actuele situatie aangepast.

In de Welstandsnota Maastricht 2004  vindt u een vertaling van dit beleid en vindt u een overzicht alle toetsingscriteria.

Vond u deze informatie nuttig?