Welstandsbeleid

Het welstands- en monumentenbeleid van de gemeente Maastricht kent al jaren een hoog ambitieniveau en wordt maatschappelijk breed gedragen.

Welstandsnota

Maastricht voert een gebiedsgericht welstands- en monumentenbeleid dat rekening houdt met de verschillen in cultuurhistorische waarden van verschillende stadsdelen. Deze verschillen die voortkomen uit de unieke ontstaansgeschiedenis van Maastricht, rechtvaardigen een beleid voor welstands- en monumentenbeoordeling dat is toegespitst op deze verschillen. Omdat de stad voortdurend verandert, wordt het beleid regelmatig op de actuele situatie aangepast.

Welstandsnota Maastricht 2018 (februari 2018)

Vormgevingsvisie De Groene Loper

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 13 maart 2018 besloten de vormgevingsvisie deel C: vastgoedontwikkeling binnen het plangebied De Groene Loper (A2-project) vast te stellen.

In deze vormgevingsvisie zijn welstandscriteria op maat opgenomen voor de vastgoedontwikkeling binnen het plangebied van De Groene Loper als onderdeel van het A2-project. Het vormt een toetskader voor de Welstands-/Monumentencommissie.

 

 

Beoordeel deze pagina