Centrummanagement

Centrummanagement Maastricht werkt nauw samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en diverse andere instanties om het centrum van de stad toekomstbestendig, economisch vitaal & kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren. Met het centrum bedoelen we ‘het gebied binnen de singels, bruggen en station’: het kernwinkelgebied in de binnenstad en Wyck en alle aanloopstraten. Het centrummanagement wordt betaald vanuit de reclamebelasting die de gemeente heft onder de ondernemers.

Organisatie Centrummanagement Maastricht

De heer Paul ten Haaf is directeur Centrummanagement Maastricht. In die functie is hij het eerste aanspreekpunt binnen Centrummanagement. Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Maastricht wordt gevormd door Richard Loomans (voorzitter), Monique Feijts (secretaris), Albert Bergholt (penningmeester), Rino Soeters, Ton Smeets, Richard Colson en Ingrid Wijk. De wethouder met Centrummanagement in portefeuille, John Aarts, is als adviseur betrokken bij Centrummanagement.

Beoordeel deze pagina