Centrummanagement

In 2009 is de gemeente begonnen met vernieuwing van het centrummanagement in Maastricht. Het doel daarvan is op professionele wijze verder te werken aan de versterking van de economische positie van het hele centrum van Maastricht ten opzichte van de concurrentie in een ruime regio.

Concurrentie zowel in functioneel opzicht als op het gebied van belevingswaarde en bereikbaarheid. De uitvoering vindt plaats in de vorm van een privaat-publieke constructie, samen met de ondernemers in het centrum.

De Stichting Centrummanagement heeft als doel het centrum op een bedrijfsmatige manier verder te ontwikkelen en te beheren. Met het centrum wordt bedoeld: het kernwinkelgebied in de binnenstad en Wyck en alle aanloopstraten. Zie hiervoor het overzichtskaartje.

De gemeente heft reclamebelasting bij de bedrijven in het centrum om het centrummanagement te financieren.

Centrummanager

Op 1 maart 2010 is de heer Paul ten Haaf begonnen als centrummanager in Maastricht. De website van Centrummanagement Maastricht is www.cmmaastricht.nl. Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Maastricht wordt gevormd door Richard Loomans (voorzitter), Ton Harmes, Monique Feijts, Robin Berben, Sonja Berkers, Rino Soeters en Ton Smeets. De wethouder van economie, John Aarts, is als adviseur betrokken bij het bestuur van Centrummanagement.

Vond u deze informatie nuttig?