Creatieve industrie

In 2014 besloot de gemeenteraad met de restgelden van Maastricht Culturele Hoofdstad een impuls van € 2 miljoen te geven aan de creatieve industrie. De afgelopen jaren is ingezet op vier speerpunten:

  • voldoende en adequate huisvesting
  • bevordering van ondernemerschap
  • verhogen van zichtbaarheid
  • en het verbinden van partijen in een creatief netwerk in stad en (eu)regio.

Onderzoek Mapping Maastricht 

Professor dr. Rachel Pownall, verbonden aan de Universiteit Maastricht, Faculteit School of Bussiness and Economics, onderzocht hoe de creatieve industrie zich tot eind 2016 heeft ontwikkeld.

  • Het onderzoek laat zien dat er in Maastricht meer dan landelijk gemiddeld ondernemers en ondernemingen in de creatieve industrie werkzaam zijn.
  • Het aantal is ook sterker gegroeid dan het landelijk gemiddelde. De mode-industrie zelfs twee keer zo sterk gegroeid als elders in Nederland.
  • Het bruto product van de creatieve sector is in de periode 2009 - 2015 met 12% gegroeid. De creatieve industrie is een economische factor van betekenis aan het worden.
  • In vergelijking met de steden in Zuid-Limburg en in vergelijking met steden in andere grensregio’s en Amsterdam onderscheidt de positie van de creatieve industrie zich positief: de groei is sterker dan gemiddeld.

Bekijk de samenvatting van het onderzoek (voorkant Mapping Maastricht/achterkant Mapping Maastricht).

Medio 2018 wordt een eindevaluatie uitgevoerd (waarin ook de jaren 2017 en 2018 worden meegenomen).