Detailhandelsnota 2008

Het is belangrijk om niet alleen de omvang van de plannen te kunnen beoordelen, maar vooral ook de gevolgen die deze plannen hebben op de bestaande winkelstructuur en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Om bestaande en nieuwe plannen goed te kunnen afwegen, heeft de gemeenteraad op 16 september 2008 de Detailhandelsnota 2008 vastgesteld, die op diverse onderdelen nader wordt uitgewerkt. De Detailhandelsnota 2008 is een beleidsregel zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat niet alleen de nadere uitwerkingen, maar ook initiatieven, projecten, bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke aan deze nota worden getoetst. De Detailhandelsnota 2008 zal gelden tot een nieuwe detailhandelsnota wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Uitwerkingen Detailhandelsnota 2008

De diverse onderdelen van de Detailhandelsnota 2008 zullen nader worden uitgewerkt. Voorbeelden van aparte uitwerkingstrajecten zijn de aanloopstraten en PDV/GDV.

Aanloopstraten

In de Detailhandelsnota 2008 geldt als belangrijk uitgangspunt voor de binnenstad dat versterkte en hernieuwde aandacht nodig is voor de aanloopstraten en de specifieke deelgebieden in de binnenstad. In het Beleidsplan Centrummanagement Maastricht 2009-2014 (Maastricht speciaal, speciaal Maastricht) heeft dit uitgangspunt de hoogste prioriteit. Dit met het oog op:
· accentuering van de specialiteiten van het centrum;
· versterking van de verschillende branches, acquisitie en leegstandbestrijding;
· versterking van de positie van de kleinere zelfstandige ondernemers;
· creëren van een milieu voor startende ondernemers.

De gerichte aanpak van de aanloopstraten moet leiden tot het verbeteren van het vestigingklimaat voor (startende) ondernemers en van de woonomgeving, en tot het versterken van de diversiteit van het detailhandels- en horeca-aanbod. Hiervoor is door de raad het plan van aanpak vastgesteld voor alle aanloopstraten met als doel het ontwikkelen van een visie per straat.
Gestart wordt met het cluster Tweebergerpoort/Brusselsestraat.

Contactpersoon over de aanloopstraten is Ard Costongs, (043) 350 47 88, ard.costongs@maastricht.nl.

PDV/GDV

Een belangrijk uitgangspunt in de Detailhandelsnota 2008 is het verbeteren van het functioneren van de perifere en grootschalige detailhandel (PDV/GDV).

Perifere detailhandel (PDV) zijn winkels, op locaties buiten de normale winkelcentra, in goederen die vanwege hun omvang en aard een groot oppervlak nodig hebben (bijvoorbeeld auto/boten/caravanhandel, bouwmarkten, tuincentra of meubel/keuken/sanitairzaken). Grootschalige detailhandel zijn winkels van minimaal 1500 m2 in goederen die niet onder PDV vallen (bijvoorbeeld grote sport- of bruin- en witgoedwinkels).

In de Detailhandelsnota 2008 zet de gemeente in op een PDV-concentratie met het thema ‘In en om het huis’. Daarnaast is de Sphinx-locatie aan de Boschstraat aangewezen als het nieuwe GDV-cluster in de stad. Op 22 februari 2011 heeft de gemeenteraad gekozen voor de PDV-concentratie op Belvédère.

Contactpersoon over het PDV-onderzoek is Ard Costongs, Beleid en Ontwikkeling, (043) 350 47 88, ard.costongs@maastricht.nl. Voor individuele bedrijven die zich willen vestigen op de PDV-concentratie: Yvette van de Winkel, (043) 350 44 38, yvette.van.de.winkel@maastricht.nl.

De ontwikkelingen in de detailhandel gaan snel. Er spelen vele plannen en initiatieven die (mede) betrekking hebben op detailhandel.

Vond u deze informatie nuttig?