Horeca

In de Horecanota staat de algemene visie over de horeca in Maastricht. Er staat in welk soort horeca in welke gebieden is toegestaan. De nota vormt de basis voor nieuwe bestemmingsplannen en mogelijke ontheffingsprocedures.

Op 31 mei 2016 is de Horecabeleidsnota 2016-2019 vastgesteld. Het horecabeleid van de gemeente is terughoudend als het gaat om uitbreiding van bestaande horecaconcepten. Als vuistregel geldt geen nieuwe vestiging anders dan in bestaande horecapanden. Uitzondering vormen vernieuwende horecaconcepten die een toegevoegde waarde hebben voor Maastricht en die passen binnen de buurt. Bij uitbreiding of aanpassing van het aanbod speelt maatwerk een belangrijke rol. Omwonenden krijgen daarom meer invloed via 'straat- en buurtprofielen'. Hierdoor is vooraf duidelijk welke horeca waar mogelijk is. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met buurtplatforms en ondernemersverenigingen onderzoeken hoe de klachtenafhandeling verbeterd kan worden en wat de impact is van 'side-events' rond grote evenementen.

Terrassen en hotels

In de Horecanota 2008 zijn samenvattingen opgenomen van:

Beoordeel deze pagina