Hotels

Maastricht telt circa 2000 hotelkamers waarvan 80 procent in het viersterren segment. Daarmee is Maastricht qua aantal hotelkamers in één adem te noemen met de grotere steden zoals Den Haag, Rotterdam en Utrecht en is het verblijfstoerisme, zowel zakelijk als recreatief een sterke economische pijler. Een kwalitatief goede hotelmarkt is dan ook in het grootste belang voor de stad Maastricht.

Aangepast toetsingskader voor uitbreiden of vestigen hotel

Voor het vestigen van een nieuw hotel of het uitbreiden van een bestaand hotel moet de haalbaarheid worden aangetoond met een haalbaarheidsstudie. Vanaf 16 maart 2017 moet voor nieuwe initiatieven worden aangetoond dat het initiatief ten minste 15 tot 20 procent additionele vraag (extra verblijfsgasten die anders niet naar Maastricht zouden komen) genereert. Deze percentages sluiten aan bij de praktijk en zijn gebaseerd op de vanaf 2009 in Maastricht gerealiseerde hotels en uitbreidingen.

Het aangepaste toetsingskader voor uitbreiden of vestigen hotel maakt onderdeel uit van de vergunningsprocedure.

Vragen?

Mail naar het Bedrijfscontactpunt, bedrijfscontactpunt@maastricht.nl, of bel (043) 350 40 50.

Beoordeel deze pagina