Over toeristisch vervoer

Er zijn vier vormen van toeristisch vervoer mogelijk in Maastricht: toeristenbus, toeristentram, paard en wagen en fiets(taxi). Hierdoor wordt een toeristische infrastructuur geboden die past bij de maat van de stad.

Toeristisch recreatief vervoer is belangrijk voor een stad als Maastricht. Niet alleen voor minder-mobiele mensen, maar ook voor de bezoekers in het algemeen biedt het de mogelijkheid om in een korte tijd en op overzichtelijke wijze de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad te zien. Ze krijgen hierdoor een beter beeld van wat de stad te bieden heeft en worden aangemoedigd om een of meerdere bezienswaardigheden nader te bezoeken. Dit vergroot de kans op een langer verblijf of herhalingsbezoek aan de stad. Bovendien bevestigt toeristisch recreatief vervoer het beeld van Maastricht als toeristenstad en biedt de regeling de mogelijkheid om de toeristen te spreiden.

Om dit laatste in goede banen te leiden hebben Burgemeester en Wethouders van Maastricht de Beleidsregels toeristisch recreatief vervoer Maastricht 2017 vastgesteld. Deze beleidsregels omschrijven de voorwaarden waaronder toeristisch recreatief vervoer aangeboden mag worden in Maastricht. Uitgangspunten zijn onder andere een vierjaarlijks vergunningenregime met een vastgesteld maximum aantal te verlenen vergunningen per vervoersoort, namelijk 2 vergunningen voor toeristenbus, 2 vergunningen voor toeristentram in binnenstad-west, 1 vergunning voor toeristentram binnenstad-oost, 3 vergunningen voor paard-en-wagen en 5 vergunningen voor fiets(taxi). Als er meer aanvragen zijn dan het aantal te verlenen vergunningen, worden de vergunningen verleend op basis van criteria (uitstoot, geluidsproductie en energiezuinigheid). De beleidsregels fungeren als toetsingskader voor het verlenen van de vergunningen.