Toeristische verhuur van woonruimte

Met ingang van 1 juli 2019 start de gemeente met een tweejarige pilot voor toeristische verhuur van woonruimte. Het doel hiervan is enerzijds inzicht te krijgen in de aard en omvang van de toeristische woningverhuur in de stad, en anderzijds de gemeente mogelijkheden te bieden om via regulering de ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte te bestrijden.

Aanleiding

Door de opkomst van digitale platforms als Airbnb en Wimdu is de toeristische verhuur van woonruimte de afgelopen jaren enorm in omvang toegenomen. De gemeente ziet dit in de eerste plaats als een positieve ontwikkeling. Verhuur van particuliere woonruimte aan toeristen biedt een goede aanvulling op het bestaande aanbod aan overnachtingsaccommodaties. Daarnaast geeft het een extra impuls aan het toerisme en verhoogt het de gastvriendelijke uitstraling van onze gemeente.

Toeristische woningverhuur veroorzaakt in de meeste gevallen geen onwenselijke situaties, zolang de woonruimte kort, tijdelijk en aan een beperkt aantal personen wordt verhuurd. Wanneer de verhuur van woonruimte aan toeristen echter te grootschalige vormen aanneemt, kan dit nadelige effecten hebben voor onder meer de woningmarkt, de leefbaarheid, de veiligheid en de concurrentiepositie van andere aanbieders van toeristische accommodatie.

Pilot

Vanaf 1 juli 2019 gaat de gemeente van start met de pilot Toeristische verhuur van woonruimte. Vanaf die datum is het voor hoofdbewoners (dat kan de eigenaar of (hoofd)huurder van een woning zijn) toegestaan om woonruimte toeristisch te verhuren door deelname aan de pilot.

Om deel te kunnen nemen gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • u bent hoofdbewoner van de woning;
  • maximaal 60 dagen (overnachtingen) per jaar;
  • maximaal 1 boeking per nacht;
  • maximaal 6 huurders per boeking;
  • u heeft een registratienummer van de gemeente gekregen.

Wilt u deelnemen aan de pilot, dan kunt u zich aanmelden. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wordt u geaccepteerd als deelnemer aan de pilot? Dan mag u uw woning onder een aantal voorwaarden toeristisch verhuren.