Parkeerbeleid

Parkeren is een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid van de stad. Zowel in de binnenstad als op de andere bestemmingslocaties in de stad. Een goede bereikbaarheid bevordert het economische functioneren. Dit maakt het nodig om parkeren te reguleren, zodanig dat de beschikbare parkeerruimte optimaal wordt benut. Hiervoor is onderscheid nodig in verschillende doelgroepen: bezoekers, werkenden, bewoners. 

Producten en diensten

Praktische product informatie over parkeren, bijvoorbeeld het aanvragen van een parkeervergunning voor bedrijven, vindt u op onze pagina Parkeren & vervoer. De meeste parkeerproducten kunt u online aanvragen.