Winkeltijdenbeleid

De gemeente Maastricht heeft in haar economische beleid de winkelsector benoemd als één van haar kansen in de groeiende vrijetijdseconomie.

De gemeente Maastricht heeft in haar economische beleid (Made in Maastricht) gekozen voor 3 prioriteiten waarin de kansen voor economische ontwikkeling van de stad vooral liggen. De kansen liggen er op het gebied van:

Kennis en innovatie

Het versterken van de relatie tussen cultuur en economie. het versterken van Maastricht als ontmoetingstad.
Eén doelstelling vanuit deze economische visie is om Maastricht te behouden in de top-3 als winkelstad. De modernisering van winkeltijden, gekoppeld aan een kwalitatief concept is daarvoor een onderdeel. Met het vrijgeven van de wekelijkse zondagopenstelling wil Maastricht haar toeristisch profiel als bezoekstad versterken.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 22 januari 2013 besloten om een wekelijkse zondagopenstelling mogelijk te maken voor ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn, voor een proefperiode van 2 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 1 jaar. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken (ESZ) heeft in haar vergadering van 5 maart 2013 het akkoord gegeven om te beginnen met de proef, omdat aan de voorwaarden die zij gesteld had, is voldaan.

De door de raad gevraagde Visie op de Binnenstad bevindt zich in de opstartfase. Deze visie zal breed en interactief tot stand komen, dat wil zeggen samen met de diverse groepen belanghebbenden en belangstellenden.

De proefperiode begint vanaf koop'zondag' tweede paasdag 1 april 2013. De nieuwe verordening gaat gelden voor de hele gemeente Maastricht. Dus ook voor de buitenwijken. De toegestane openingstijden voor de zondag zijn 12.00 tot 18.00 uur.

Uitzonderingen

Op de nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste en tweede kerstdag is geen zondagopenstelling toegestaan. Voor het centrum geldt dat ook voor de zondagen van carnaval, de Heiligdomsvaart en Reuzenstoet.
Ook geldt voor het centrum op de dagen waarop de Stadsprocessie en de Sacramentsprocessie van de Onze Lieve Vrouweparochie plaatsvindt, dat de winkels geopend mogen zijn vanaf 13.00 uur.

Vond u deze informatie nuttig?