Winkeltijdenbeleid

De gemeente Maastricht heeft in haar economische beleid de winkelsector benoemd als één van haar kansen in de groeiende vrijetijdseconomie.

De gemeente Maastricht heeft in haar economische beleid (Made in Maastricht) gekozen voor 3 prioriteiten waarin de kansen voor economische ontwikkeling van de stad vooral liggen. De kansen liggen er op het gebied van:

Kennis en innovatie

Het versterken van de relatie tussen cultuur en economie. het versterken van Maastricht als ontmoetingstad.
Eén doelstelling vanuit deze economische visie is om Maastricht te behouden in de top-3 als winkelstad. De modernisering van winkeltijden, gekoppeld aan een kwalitatief concept is daarvoor een onderdeel. Met het vrijgeven van de wekelijkse zondagopenstelling wil Maastricht haar toeristisch profiel als bezoekstad versterken.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 22 januari 2013 besloten om een wekelijkse zondagopenstelling mogelijk te maken voor ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn, voor een proefperiode van 2 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 1 jaar. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken (ESZ) heeft in haar vergadering van 5 maart 2013 het akkoord gegeven om te beginnen met de proef, omdat aan de voorwaarden die zij gesteld had, is voldaan.

De door de raad gevraagde Visie op de Binnenstad bevindt zich in de opstartfase. Deze visie zal breed en interactief tot stand komen, dat wil zeggen samen met de diverse groepen belanghebbenden en belangstellenden.

De proefperiode begint vanaf koop'zondag' tweede paasdag 1 april 2013. De nieuwe verordening gaat gelden voor de hele gemeente Maastricht. Dus ook voor de buitenwijken. De toegestane openingstijden voor de zondag zijn 12.00 tot 18.00 uur.

Uitzonderingen

Op de nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste en tweede kerstdag is geen zondagopenstelling toegestaan. Voor het centrum geldt dat ook voor de zondagen van carnaval, de Heiligdomsvaart en Reuzenstoet.
Ook geldt voor het centrum op de dagen waarop de Stadsprocessie en de Sacramentsprocessie van de Onze Lieve Vrouweparochie plaatsvindt, dat de winkels geopend mogen zijn vanaf 13.00 uur.

Levensmiddelenwinkels eerder open op 24 en 31 december 2017

Alle levensmiddelenzaken in Maastricht mogen op zondag 24 en zondag 31 december 2017 hun deuren openen vanaf 9.00 uur (in plaats van 12.00 uur).

Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten op verzoek van de levensmiddelenbranche. Dit jaar vallen zowel de laatste dag voor kerst als oudejaarsdag op zondag. Deze dagen zijn voor levensmiddelenzaken de drukste van het jaar. Vooral supermarkten hadden aangegeven problemen te voorzien (zoals verkeerschaos op parkeerplaatsen en toegangswegen naar winkelcentra) als ze de massale drukte moeten verwerken tijdens de reguliere zondagopenstelling (van 12.00 – 18.00 uur). Het college heeft daarom besloten de openingstijden voor de levensmiddelenbranche op deze 2 zondagen te verruimen van 9.00 tot 18.00 uur.  

“We willen de levensmiddelenzaken en hun consumenten in dit bijzondere geval tegemoet komen. Heel veel Maastrichtenaren hebben behoefte om hun verswaren de dag voor kerst en op oudejaarsdag in te kopen. We willen met dit besluit waarborgen dat dit ook op een veilige en prettige manier kan”, aldus wethouder voor economie John Aarts.

SBI codes

Levenmiddelenzaken die op 24 en 31 december 2017 hun winkels al om 9.00 uur mogen openen, zijn winkels die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan onder een van de volgende SBI-codes (codes zoals opgenomen de Standaard Bedrijfsindeling SBI 2008 – versie 2017):

 • 4711: Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
 • 472: Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
 • 4721: Winkels in aardappelen, groenten en fruit
 • 4722: Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
 • 47221: Winkels in vlees en vleeswaren
 • 47222: Winkels in wild en gevogelte
 • 4723: Winkels in vis
 • 4724: Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
 • 47241: Winkels in brood en banket
 • 47242: Winkels in chocolade en suikerwerk
 • 4725: Winkels in dranken
 • 4726: Winkels tabaksproducten
 • 4729: Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
 • 47291: Winkels in kaas
 • 47292: Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
 • 47293: Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 • 47299: Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
Beoordeel deze pagina