Samen halen we het beste uit afval

De gemeente Maastricht wil van de 114 kg restafval per inwoner per jaar in 2016 naar 57 kg in 2020. En zelfs naar 0 kg in 2030 (Maastricht afvalloos). Afval dat u gescheiden aanbiedt, kunnen we hergebruiken. Dat is winst voor het milieu én uw portemonnee.

Recyclen

De gemeente helpt u daarom om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

  • Groente-, fruit- en tuinafval gooit u in de gtf-container. Deze halen we huis-aan-huis op (zie uw afvalkalender).
  • Glas, papier en karton en verpakkingsmateriaal van plastic, metaal en drankkartons kunt u gratis kwijt bij een milieuperron bij u in de buurt.
  • Textiel wordt 4 keer per jaar aan huis opgehaald via charitatieve instellingen.
  • Oud papier wordt maandelijks aan huis opgehaald via verenigingen.
  • Bruikbare spullen kunt u aanbieden bij of laten ophalen door Kringloop Zuid.

Restafval

Het restafval dat overblijft, kunt u op de volgende manieren kwijt.

  • Via de gemeentelijke ‘restzak’. Deze huisvuilzak kunt u kopen bij verschillende verkooppunten. Die zak wordt huis-aan-huis opgehaald. U vindt dit terug op uw afvalkalender.
  • Bij sommige wooncomplexen zijn ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunt u het restafval met uw milieupas tegen betaling aanbieden.
  • U kunt uw huishoudelijk restafval ook brengen naar de milieuparken
  • Grof huishoudelijk afval (bijvoorbeeld meubels, bankstellen, hout en puin) kunt u kwijt bij een milieupark. Of laat het ophalen door MTB.

Kosten

Het afval dat u scheidt, laten wij door erkende afvalverwerkers recyclen. Zo blijven waardevolle grondstoffen bewaard en kunnen er nieuwe producten van gemaakt worden, zoals compost en karton. Het inleveren van gescheiden afval dat geschikt is voor recycling, is in veel gevallen gratis.

Ongescheiden afval wordt helaas verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij gaan waardevolle grondstoffen verloren. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet goed voor uw portemonnee.

Regionale samenwerking

Sinds 1 december 2017 werken de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul (Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas) samen met Reinigingsdiensten Rd4. Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen voor de gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Met de nieuwe milieupas - in combinatie met een geldig legitimatiebewijs - kunt u met uw (grof) huishoudelijk afval terecht bij alle milieuparken van de GR Geul en Maas en Reinigingsdiensten.

Beoordeel deze pagina