Afvalloos 2030/stadsbrede opschaling afvalproef

De gemeente wil in 2030 geen restafval meer. Huishoudelijk afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Die willen we hergebruiken. We zijn goed op weg. 74 procent van het afval wordt al hergebruikt. In 2017 werd 107 kg restafval aangeboden per inwoner. Als tussendoelstelling wil de gemeente naar 57 kg restafval per inwoner in 2020.

Afvalproef

In Boschpoort en Jekerkwartier Noord liep van 1 juni tot en met 30 november 2017 een afvalproef . De inwoners van de proefbuurten hebben zelf aanpassingen aan het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval ontwikkeld en gekozen. Daarna hebben ze een halfjaar proefgedraaid met het inzamelsysteem. We wilden testen of het aangepaste inzamelsysteem gebruiksvriendelijker is en of het meer herbruikbaar afval oplevert. De resultaten van de afvalproef zijn positief. Wel zijn wat extra aanpassingen nodig om de tussendoelstelling te halen. Deze heeft het college verwerkt in een raadsvoorstel. Bekijk het raadsvoorstel. Als de raad akkoord gaat, kunnen we in de loop van 2019/2020 het nieuwe afvalsysteem invoeren in heel Maastricht.

Het nieuwe afvalsysteem in het kort

  • Groente- en fruitafval haalt de gemeente wekelijks aan huis op. U gebruikt hiervoor de huidige gft-emmer van 25 liter. Als u nog geen emmer heeft, krijgt u die van de gemeente.
  • Tuinafval haalt de gemeente tweewekelijks op. Huishoudens met tuinen (laagbouw en deel van het centrum) gebruiken daarvoor hun huidige gft-container van 140 liter. Zij kunnen daarnaast tuinafval gebundeld aanbieden. Bij hoogbouw mag u ‘tuinafval’ (zoals snijbloemen of potplanten) in kleine hoeveelheden in de emmer doen voor groente- en fruitafval.
  • Luiers en incontinentiemateriaal brengt u naar een van de milieuperrons die voorzien is van een speciale container hiervoor. U kunt van de gemeente een emmer krijgen om dit afval te bewaren en weg te brengen.
  • Textiel en kleine elektrische apparaten brengt u naar een van de milieuperrons die voorzien is van een speciale container hiervoor.
  • Grof huishoudelijk afval brengt u naar een regionaal milieupark. U kunt het tegen een vergoeding ook thuis laten ophalen.
  • Huishoudelijk restafval doet u in de gemeentelijke rood-witte restzak. De gemeente haalt dit eenmaal per 4 weken op. De ondergrondse restafvalcontainers en stortkokers bij een aantal hoogbouwcomplexen blijven in gebruik, onder de voorwaarde dat de bewoners actief meedoen aan het scheiden van huishoudelijk afval (met name groente- en fruitafval).
  • Andere afvalsoorten (zoals glas, papier, blik en plastic) zijn niet meegenomen in de afvalproef. De inzameling daarvan blijft vooralsnog hetzelfde.

Uw mening

Voordat de gemeenteraad ja of nee tegen dit voorstel zegt, wil de raad graag weten wat u vindt van dit voorstel. U kunt daarom tijdens de stadsronde op 11 december 2018 uw mening hierover geven.

Besluitvorming

In de raadsronde van 29 januari 2019 gaan de raadsleden met elkaar en met het college hierover in gesprek. Als burger heeft u het recht om in te spreken. U moet u dan wel eerst aanmelden bij de raadsgriffie@maastricht.nl of (043) 350 40 46.

Naar verwachting neemt de raad een besluit in de raadsvergadering op 12 februari 2019.