Het nieuwe afvalsysteem vanaf waarschijnlijk 1 januari 2020

De gemeenteraad heeft besloten dat we een nieuw afvalsysteem gaan invoeren. De waarschijnlijke ingangsdatum is 1 januari 2020. Inwoners krijgen daar nog bericht over. Door de nieuwe manier van afval inzamelen kunnen we nog meer afval hergebruiken.

  • Groente- en fruitafval (en etensresten)haalt de gemeente wekelijks aan huis op. U gebruikt hiervoor de groene emmer van 25 liter.  Voor kleine huishoudens komt er waarschijnlijk ook een kleinere emmer. Als u nog geen emmer heeft, krijgt u die van de gemeente.
  • Tuinafval haalt de gemeente tweewekelijks op bij huizen met tuinen (laagbouw en een deel van het centrum). U gebruikt hiervoor de huidige 140 liter container. Ook kunt u tuinafval gebundeld aanbieden. Hoogbouw kan wekelijks ‘tuinafval’ (zoals snijbloemen of potplantjes) in kleine hoeveelheden meegeven bij de groene emmer voor groente- en fruitafval.
  • Luiers en incontinentiemateriaal brengt u naar een ondergrondse container van een aantal nader te bepalen milieuperrons. U kunt hiervoor een 10 liter emmer als bewaar- en transportmiddel krijgen. De gemeente onderzoekt hoe ze inwoners kan helpen die luiers en incontinentiemateriaal niet zelf naar milieuperrons kunnen brengen. Ook onderzoeken we hoe we inwoners met medisch afval (zoals stomapatiënten) kunnen helpen. 
  • Textiel en kleine elektrische apparaten brengt u naar enkele nader te bepalen milieuperrons die voorzien zijn van een speciale ondergrondse container hiervoor.
  • Grof huishoudelijk afval brengt u naar een regionaal milieupark. U kunt het tegen een vergoeding ook thuis laten ophalen.
  • Huishoudelijk restafval doet u in de gemeentelijke rood-witte restzak. De gemeente haalt dit eenmaal per 2 weken op. De ondergrondse restafvalcontainers en stortkokers bij een aantal hoogbouwcomplexen blijven in gebruik, onder de voorwaarde dat de bewoners actief meedoen aan het scheiden van huishoudelijk afval (met name groente- en fruitafval).

De inzameling van andere afvalsoorten (zoals glas, papier, blik en plastic) blijft  voorlopig hetzelfde.

Bekijk het nieuwe afvalsysteem in een overzicht.

Op weg naar een (rest)afvalloos Maastricht

Huishoudelijk afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Die willen we recyclen. In 2030 willen we al het afval hergebruiken. Dus geen restafval meer.