Grafittibeleid en wildplakken

Omdat iedere Maastrichtenaar recht heeft op een veilige, hele en schone buurt.

Doel graffitibeleid

Doel van het graffitibeleid is om een bijdrage te leveren aan een schoner, heler en veiliger Maastricht en een positieve beleving van de woonomgeving. Daarnaast heeft het beleid tot doel graffiti te bestrijden en te ontmoedigen.

De Maastrichtse aanpak

De gemeente probeert overlast door graffiti in Maastricht in de hand te houden. Zo zijn op buurtniveau afspraken gemaakt met graffiteurs over locaties die voor het aanbrengen van graffiti aangewezen zijn. In heel Maastricht wordt desondanks helaas nog steeds graffiti illegaal aangebracht op zowel gemeentelijke als private eigendommen. De aanpak ervan verschilt en wordt hieronder toegelicht.

Gemeentelijke eigendommen

De gemeente is verantwoordelijk voor haar eigendommen zoals gebouwen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, verkeersborden. Met een speciale anti-graffitibus wordt graffiti door middel van hoge drukreiniging verwijderd. Grievende graffiti (racistische/seksistische teksten en/of afbeeldingen) heeft daarbij voorrang op overige uitingen. Verwijdering van graffiti op gemeentelijke eigendommen vindt plaats op basis van eigen waarnemingen maar ook op basis van meldingen door burgers bij het gemeenteloket.

Particuliere eigendommen

Het weghalen van graffiti is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Het aanbrengen van graffiti op privé-eigendom is een vorm van vandalisme die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het bekrassen van auto's of het vernielen van schuttingen. Hoe vervelend ook, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de aangebrachte schade en voor het verwijderen c.q. herstellen ervan. Daarvoor moet u als eigenaar van het object zelf zorgen.

Particuliere eigenaren zijn dus zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun bezit. De verwijdering van graffiti op particulier eigendom is daarom een zaak van de eigenaren zelf. Als het gaat om graffiti op een klein oppervlakte (minder dan 5m²) dan kan de gemeente u wel helpen bij de verwijdering ervan. U kunt op eigen kosten gebruik maken van de anti-graffitibus van de gemeente Maastricht. U kunt de graffiti natuurlijk ook laten verwijderen door een gevelreinigings- of schildersbedrijf.

Er is één uitzondering op de regel: grievende graffiti op privé-eigendommen wordt wel gratis door de gemeente verwijderd.

Vrijwaringbewijs en afbakening werkzaamheden

In beide bovengenoemde gevallen dient de pandeigenaar de gemeente te vrijwaren voor eventuele schade/verkleuring aan eigendommen. Hiertoe is een formulier ontwikkeld dat de eigenaar voorafgaand aan de werkzaamheden dient te ondertekenen. Daarnaast geldt dat de werkzaamheden beperkt zijn tot het met hoge druk wegspuiten van de graffiti; met andere woorden er worden geen herstelwerkzaamheden verricht of coatings/verf aangebracht.

Voor bedrijven en particulieren is het raadzaam om hun opstalpolis goed na te kijken omdat sommige verzekeraars deze schade dekken.

Beoordeel deze pagina